Пипнаха 35-годишен крадец от с. Изворско, задигнал портмоне с документи, пари и банкови карти

От ОД на МВР - Варна съобщиха, че само няколко часа били необходими на служителите на РУ - Аксаково, за да установят и задържат 35-годишен жител на с. Изворско.  

Екип на Паралел 43Митничари откриха 190 000 недекларирани евро на Дунав мост - Видин

В първия ден на Новата година митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе откриха 190 000 недекларирани евро при проверка в района на ГКПП Дунав мост-Видин.  

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.