Снимка: БГНЕС

Пловдивската полиция разби оранжерия за отглеждане на канабис в село до Първомай. Арестуван е и 36.годишен мъж, съобщава БНР. Насажденията са били в частен имот, отглеждани в специално пригодено помещение със системи за вентилация, отопление и напояване.

Полицаите са иззели всичките 95 стръка канабис, както техническо оборудване за отглеждането на насажденията, сред които лампи, трансформатори, въздуховоди, филтри , електрическа печка, както и растителни торове.

Случаят е докладван в Районна прокуратура – Пловдив.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.