Снимката е илюстративна Снимка: GlasNews
Снимката е илюстративна

От ОД на МВР съобщиха, че двама души – мъж на 21 и 39-годишна жена, са задържали полицаите от Първо РУ и РУ Аксаково вчера. Те попаднали в ареста, след като младият мъж е откраднал велосипед от партерно помещение, а дамата е отмъкнала готварска печка от дома на тъжителката.

Бързата намеса на служителите на реда, довела до установяване и задържането на нарушителите.

По случаите са образувани досъдебни производства и е уведомена прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.