Винарна Побити Камъни: Винарна Побити Камъни

ПОСЛЕДНИ

БЪЛГАРИЯ

Поради профилактика сайтът на МВР временно ще е недостъпен

Поради профилактика сайтът на МВР временно ще е недостъпен

Във връзка с изпълняване с профилактика на основни комуникационни устройства от 10 часа днес, 26 ноември са възможни временни прекъсвания на предоставяните услуги в интернет мрежата на МВР.  

Англия и САЩ завършиха наравно в мач от Световното по футбол

Англия и САЩ завършиха наравно в мач от Световното по футбол

Англия завърши наравно 0:0 срещу САЩ в мач от група "В" на Световното първенство по футбол и остана начело във временното класиране. Отборът на Гарет Саутгейт е с четири точки и една повече от Иран, а американците са с две.  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.