Полицията засече 4 къщи в Синдел, собствениците на които крадат ток

Полицията засече 4 къщи в Синдел, които крадат ток  От ОД на МВР - Варна съобщиха, че след проведени оперативно – издирвателни действия на територията на с. Синдел, в която участваха и служители от Енерго-про, е установено неправомерно присъединяване към електроразпределителната...

Екип на Паралел 43

Възстановяват автобусната линия Варна - Садово - Варна

От община Аврен съобщиха, че през тази седмица се възстановява автобусна линия „Варна - Садово - Варна”. Автобусите тръгват с начален час от автогара - Варна в 12:30 часа в посока с. Садово и 13:49 часа от с. Садово в посока град Варна за дните понеделник, сряда и петък. 

Екип на Паралел 43

Община Аврен съобщава: Подаването на документи за ТЕЛК - само по пощата

Във връзка с въведените противоепидемични мерки в цялата страна община Аврен уведомява своите граждани, че подаването на документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК, на територията на общината да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор.

Екип на Паралел 43


Жители на община Аврен могат да заявят поръчки на продукти от първа необходимост чрез телефонна линия

Община Аврен отвори телефонна линия, на която хора в нужда могат да се обаждат, ако нямат възможност да излязат от дома, за да си купят лекарства, храни и хранителни продукти от първа необходимост. Това каза кметът на общината Емануил Манолов.

Екип на Паралел 43


Общинският съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 18.11.2020 год. до 30.11.2020 год. включително състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете / кметските...

Екип на Паралел 43

МИГ „Аврен-Белослав“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура

МИГ „Аврен-Белослав“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ...

Екип на Паралел 43

Чрез абонаментни карти ще търсят изход от транспортния колапс, в който изпадна община Аврен

В свое писмо до жителите на община Аврен кметът Емануил Манолов разяснява причините защо до областния град Варна през последните месеци липсва надеждна автобусна връзка. Подробно разяснява възможния изход от създалата се ситуация. В писмото се разказва кои са причините, довели до...

Екип на Паралел 43


От две чешми във Варненско тече негодна за пиене вода

Две местни обществени чешми във Варненско са с негодна за поене вода заради поява колиформи и ентерококи, сочат данните от Мониторинга на РЗИ за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 16 – 30 септември.

Екип на Паралел 434 села в община Аврен останаха без транспорт до Варна

Четири села в община Аврен останаха без автобусен превоз до Варна. Причината е, че пътниците са малко и досегашният превозвач няма икономически интерес. И понеже линиите са нерентабилни, фирмата е прекратила курсовете след изтичане на договора.

Екип на Паралел 43

Заради авария, с. Садово, община Аврен, днес и утре ще е с нарушено водоподаване

От В и К – Аврен уведомяват жителите на с. Садово, че поради авария на довеждащият водопровод, обявения график за водоподаването в населеното място ще бъде нарушен на 06.08.2020 год. /следобед/ и 07.08.2020 год. /преди обед/.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.