Започна специализирана полицейска операция на територията на село Синдел

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на село Синдел, община Аврен, Варненска област. Това съобщи началникът на „Охранителна полиция" в Областната дирекция на МВР във Варна комисар Илиян Илиев.

Екип на Паралел 43Грипът удари 47% от учениците в ОУ „Хр. Ботев" в Аврен. Затвориха го

Основно училище „Христо Ботев” в община Аврен е затворено със заповед на Регионалната здравна инспекция във Варна, съобщи Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието. Причината е високата заболеваемост в учебното заведение, която достига до 47 процента от...

Екип на Паралел 43

Три са жертвите, които загинаха на пътя между селата Бенковски и Здравец, други двама са тежко пострадали

От ОД на МВР - Варна съобщиха, че три са жертвите при вчерашния инцидент на пътя снощи. Малко преди 18 часа, на пътя между селата Бенковски и Здравец е станало тежко ПТП.  

Екип на Паралел 43

Изградиха терени за разделно събиране на зелени биоотпадъци в община Аврен

От община Аврен съобщиха, че във всички населени места заработи нова система за разделно събиране на отпадъци. Тя способства за разделно събиране на зелени биоотпадъци.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.