От две чешми във Варненско тече негодна за пиене вода

Две местни обществени чешми във Варненско са с негодна за поене вода заради поява колиформи и ентерококи, сочат данните от Мониторинга на РЗИ за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 16 – 30 септември.

Екип на Паралел 434 села в община Аврен останаха без транспорт до Варна

Четири села в община Аврен останаха без автобусен превоз до Варна. Причината е, че пътниците са малко и досегашният превозвач няма икономически интерес. И понеже линиите са нерентабилни, фирмата е прекратила курсовете след изтичане на договора.

Екип на Паралел 43

Заради авария, с. Садово, община Аврен, днес и утре ще е с нарушено водоподаване

От В и К – Аврен уведомяват жителите на с. Садово, че поради авария на довеждащият водопровод, обявения график за водоподаването в населеното място ще бъде нарушен на 06.08.2020 год. /следобед/ и 07.08.2020 год. /преди обед/.

Екип на Паралел 43В с. Садово, община Аврен, ще има режим на водата през ден

Общината Аврен уведомява жителите на с. Садово, че във връзка с липса на достатъчно количество вода и валежи, водоподаването в населеното място ще се осъществява през 24 часа в светлата част на денонощието по зони, както следва:

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.