Каракачанов за протестиращите: Искат да се докопат до властта и да създадат джендър република

Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов коментира във Варна ситуацията с протестите в София, възстановяването на палатковите лагери и евентуалното окървавяване на протестите.  

Екип на Паралел 43

Проф. Анелия Клисарова бе избрана за заместник-председател на Общински съвет - Варна

Варненските общински съветниците избраха за заместник – председател на местния парламент проф. Анелия Клисарова от групата на БСП. Предложението бе подкрепено с преобладаващо мнозинство, а кандидатурата й бе предложена от групата на коалиция „БСП за България“.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.