Отборен трофей за ПСК „Черно море“ на турнира Aqualife в Кранево

ПСК „Черно море“ ликува с отборен трофей на международния турнир по плуване Aqualife, който се проведе в Кранево. По време на състезанието варненци завоюваха 63 медала – 23 златни,14 сребърни и 26 бронзови. Шампиони в отделните възрастови групи в дисциплината 50 м свободен стил...

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.