Двама чужди граждани остават в ареста по обвинение за изготвяне на фалшиви документи, компютърни престъпления и пране на пари

Окръжен съд – Варна определи мерки „задържане под стража“ на 23-годишния Александър К. и 33-годишния Аркадий М. Те са привлечени към наказателна отговорност за изготвяне на неистински документи за самоличност с цел тяхното използване, компютърни престъпления, както и за пране на...

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.