НАП напомня, че до 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г., напомнят от НАП.  

Екип на Паралел 43

Според министъра на образованието, решенията за преминаване към дистанционно обучение трябва да се вземат на общинско ниво

Решенията за преминаване към дистанционно обучение трябва да се вземат на общинско ниво, според министъра на образованието Николай Денков, съобщава БТА.

Екип на Паралел 43

Общото събрание на съдиите ще избере нови членове на ВСС

Председателят на Избирателната комисия Весела Павлова – съдия във Върховния административен съд, обяви началото на изборния ден, в който ще се проведе нов избор за членове на Висшия съдебен съвет от състава на съдиите, точно в 8.00 ч.  

Екип на Паралел 43

Проф. Денков: Няма да издам нареждане за задължителна имунизация нa учителите срещу COVID-19

Решението за България включва убеждаване на хората, че ваксинацията им е в тяхна полза, за да запазят живота и здравето си, смята министърът на образованието и науката

Екип на Паралел 43Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.