19-годишен младеж е арестуван в Аксаково за кражба от лек автомобил, съобщиха от полицията във Варна, предаде Агенция „Фокус”. Само няколко часа били необходими на служителите на РУ Аксаково, за да установят и задържат 19-годишен варненец, известен на МВР, който е проникнал в лек автомобил, през незаключена врата и извършил кражба на три мобилни телефона.

По случая е образуван заявителски материал и е докладван на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.