Община Бяла подписа договор за финансиране на дългоочакван ремонт

Кметът на Община Бяла – инж. Пеньо Ненов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Ремонт и реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т. 4 до о.т.48 и „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т. 100“ по Програмата...

Екип на Паралел 43В Бяла набират средства за построяване на траурна зала

Община Бяла стартира благотворителна дарителска кампания с цел набиране на средства за построяване на траурна зала в град Бяла. Идеята на кмета на Община Бяла – инж. Ненов е кампанията да обедини усилията на Общината, бизнеса и гражданите, да бъдат събрани средства за изграждането на...

Екип на Паралел 43

Първа копка даде началото на изграждането на парк и детска площадка в Бяла

С официална церемония „първа копка“ в с. Дюлино стартираха строително-монтажните работи по проекта „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждането на парк в гр. Бяла и детски площадки в с.Дюлино, с. Горица и с. Господиново“.

Екип на Паралел 43


По проект община Бяла търси да назначи на работа 2 лица до 29 години

Община Бяла, област Варна с настоящото обявява прием на документи за назначаване на две лица до 29 годишна възраст по проект „Нова възможност за младежка заетост“ финансиран по ОПРЧР към Агенция по заетостта на Република България.

Екип на Паралел 43

Кметът на Бяла в специално обръщение поздрави всички хора в златната възраст с 1 октомври

В социалните мрежи той заяви:  "Днес, на 1 октомври, бих искал да поздравя всички хора от златната възраст с Международния ден на възрастните хора!

Екип на Паралел 43

МИГ "Долни чифлик и Бяла" ще проведе информационни срещи за новите възможности по кандидатстване с проекти

МИГ "Долни чифлик и Бяла" уведомява своите бенефициенти и всички желаещи да присъстват, че информационните срещи са подходящи както за кандидатите по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и възможностите за кандидатстване с проекти, така и за всеки, който иска да...

Екип на Паралел 43

Започна изграждането на парк и детски площадки в община Бяла

Започнаха дейностите по изпълнение на проекта „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново”, след като бе подписан договор с фирмата изпълнител „Инфра Експерт“ АД. Проектът се...

Екип на Паралел 43

Община Бяла: В края на септември изтича крайният срок за подаване на заявления по образец за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране

Община Бяла уведомява всички заинтересовани лица, че 30.09.2020 г. е крайният срок за подаване на заявления по образец за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. от предприятията...

Екип на Паралел 43

Започнаха ремонт на параклиса "Св. Трифон" на централния площад в Бяла

От община Бяла съобщиха, че по инициатива на кмета инж. Пеньо Ненов започнаха ремонтни дейности на параклиса "Св. Трифон", който се намира на централния площад в града.

Екип на Паралел 43

Общинският турнир по футбол на малки врати в Бяла предизвика много емоции

Турнирът по футбол бе част от събитията, с които общината отбеляза годишнината от обявяването на Бяла за град. И тази година турнирът се радва на голям интерес и участие в него взеха 7 отбора от цялата община.

Екип на Паралел 43

Вицепремиерът Марияна Николова: Културно-историческите обекти в района на община Бяла дават възможност за привличане на гости през цялата година

Културно-историческите обекти в района на община Бяла дават възможност за привличане на гости през цялата година. Градът е включен и в културно-историческите дестинации, които Министерството на туризма разработи.

Екип на Паралел 43

Марияна Николова в Бяла: Ключово за бранша в района е облекчаване на условията за пътувания от Русия

Министър Николова информира, че над 1,1 млн. туристи са пренощували по Черноморието в периода от 1 юни до 30 август, от които в област Варна са били повече от 278 хил.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.