Върви усилена подготовка за 14 февруари в Бяла

Денят на лозарите и винарите Св. Трифон Зарезан отново ще бъде отбелязан подобаващо в Бяла. На 14 февруари от 10:00 часа от центъра на града ще се извие традиционното литийно шествие, водено от иконата на Свети Трифон и носителя на титлата Цар на лозята.  

Екип на Паралел 43Община Бяла обявява конкурс за ученически рецитал и рисунка, посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски

Община Бяла обявява конкурси за рецитал и рисунка за всички ученици от I до XII клас от Община Бяла или обучаващи се в училищата в града. Конкурсът е посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски.  

Екип на Паралел 43
Държавата предоставя 4 имота на община Бяла за спиране на свлачищните процеси в района на рибарското селище „Чайка"

На община Бяла, област Варна, се предоставят за безвъзмездно управление четири имота публична държавна собственост за срок от 10 години.

Екип на Паралел 43

Дъждовното време и вятърът отлагат запалването на Коледните светлини и откриването на базара в Бяла за 8 декември

Дъждовното време и студеният вятър са причините, заради които запалването на празничните светлини и откриване на Коледен базар да се отложат за 8 декември 2022 година, съобщиха от община Бяла. „Знаем колко вълнуващ е моментът на запалване на празничното осветление, поясняват от...

Екип на Паралел 43


Шести общински конкурс за коледни картички организират в Бяла

Още седмица остава до крайния срок за Общинския конкурс за коледни картички За шеста поредна година Община Бяла предизвиква малките творци на Бяла да се включат в традиционния общински коледен конкурс за коледни картички.  

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.