Вчера,‭ ‬около‭ ‬18.30‭ ‬часа е получен сигнал за извършена кражба‭ ‬на лек автомобил‭ „‬Форд‭“‬,‭ ‬находящ се‭ ‬пред жилището на собственика му, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Колата е била оставена с незагасен двигател и поставен контактен ключ.‭

В резултат на предприетите незабавни действия,‭ ‬служители на‭ ‬ Трето‭ ‬РУ‭ ‬-‭ ‬след час,‭ ‬задържали извършителят на престъплението‭ – ‬30-‭ ‬годишен,‭ ‬варненец,‭ ‬криминално проявен и осъждан.‭

Случаят е докладван на прокуратурата,‭ ‬образувано е‭ ‬досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.