Нова инсталация за производство на натриев бикарбонат бе открита в завода на „Солвей Соди“ АД

Нова инсталация за производство на натриев бикарбонат бе открита днес в завода на „Солвей Соди“ АД в Девня. Тя увеличава капацитета за производство на този продукт с до 200 хил. тона, обяви изпълнителният директор на дружеството Спирос Номикос, съобщава БТА. Сред гостите на...

Екип на Паралел 43

16 млн. лв, за фермерите, пострадали от острите заразни заболявания по животните в последните години

От днес фермерите могат да кандидатстват за близо 16 млн. лв, с които да преодолеят икономическите загуби от острите заразни заболявания по животните, разпространени у нас през последните години.

Екип на Паралел 43

Кметът на Аксаково Атанас Стоилов: Между Аксаково и Варна се оформя най-голямата зона за бизнес в България

Между Аксаково и Варна се оформя най-голямата зона за бизнес в България. Това съобщи кметът на Община Аксаково Атанас Стоилов, съобщи „focus-news.bg” .

Екип на Паралел 43

Първи изпълнени проекти по стратегията за местно развитие на МИГ „Девня-Аксаково“

Двама от бенефициентите по процедура „Капацитет за растеж на МСП“ на МИГ „Девня - Аксаково“ вече са реализирали своите проекти. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Екип на Паралел 43

Жилищата у нас продължават бавно да поскъпват – 4,7% за година

Още преди коронакризата да се разрази в пълна степен – през първото тримесечие на 2020 г., цените на новите жилища в България са се понижили, показват данните на НСИ, публикувани в сряда.

Екип на Паралел 43

МИГ Девня-Аксаково приключи важни проекти, свързани с развитието на бизнеса на територията

Приключи изпълнението на проект: „Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“.

Екип на Паралел 43

Градска железница ще свързва бъдещата индустриална зона край Аксаково, с Варна и летището

Вече има предвидено трасе за електрическа железница във Варна, която ще обслужва не само градската част, но ще осигурява и връзка с курортите, летището, а в перспектива и с новата индустриална зона, която се изгражда край Аксаково

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.