16 млн. лв, за фермерите, пострадали от острите заразни заболявания по животните в последните години

От днес фермерите могат да кандидатстват за близо 16 млн. лв, с които да преодолеят икономическите загуби от острите заразни заболявания по животните, разпространени у нас през последните години.

Екип на Паралел 43

Кметът на Аксаково Атанас Стоилов: Между Аксаково и Варна се оформя най-голямата зона за бизнес в България

Между Аксаково и Варна се оформя най-голямата зона за бизнес в България. Това съобщи кметът на Община Аксаково Атанас Стоилов, съобщи „focus-news.bg” .

Екип на Паралел 43

Първи изпълнени проекти по стратегията за местно развитие на МИГ „Девня-Аксаково“

Двама от бенефициентите по процедура „Капацитет за растеж на МСП“ на МИГ „Девня - Аксаково“ вече са реализирали своите проекти. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Екип на Паралел 43

Жилищата у нас продължават бавно да поскъпват – 4,7% за година

Още преди коронакризата да се разрази в пълна степен – през първото тримесечие на 2020 г., цените на новите жилища в България са се понижили, показват данните на НСИ, публикувани в сряда.

Екип на Паралел 43

МИГ Девня-Аксаково приключи важни проекти, свързани с развитието на бизнеса на територията

Приключи изпълнението на проект: „Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“.

Екип на Паралел 43

Градска железница ще свързва бъдещата индустриална зона край Аксаково, с Варна и летището

Вече има предвидено трасе за електрическа железница във Варна, която ще обслужва не само градската част, но ще осигурява и връзка с курортите, летището, а в перспектива и с новата индустриална зона, която се изгражда край Аксаково

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.