Костадин Костадинов: „Възраждане" ще се бори да е първа сила на предсрочния вот

Партия „Възраждане" ще се бори да е първа политическа сила на предсрочния парламентарен вот на 2 април, каза лидерът на партията Костадин Костадинов.  

Екип на Паралел 43

След промените от Преброяване 2021: Варна се очаква да изпрати в новия парламент 16 депутати

Треска за пренареждане на депутати е завладяла партийните централи. Настъпват промени в броя на депутатите, които ще представляват една трета от България, пресмятат от Централната избирателна комисия, докато очакват държавният глава Румен Радев да издаде указ за насрочване на вота.

Екип на Паралел 43

ДСБ ще преговаря с "Продължаваме промяната" за общо явяване на предсрочните парламентарни избори

Националното съвещание на "Демократи за силна България" реши да преговаря с "Продължаваме промяната" за общо явяване на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 2 април. Това стана ясно след днешното заседание на партията. Целта е освен победа на предсрочния вот, също и...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.