Наградиха 18 млади учители в навечерието на Деня на народните будители

Отличията на Община Варна за мотивиран старт в професията бяха връчени днес на млади учители. Тържеството бе проведено в Юнашкия салон, а призовете даде Лилия Христова, директор на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“.

Екип на Паралел 43


Представиха програми за изучаване на японски език във варненско училище

Програми за подкрепа при изучаване на японски език и култура на фондация „Япония“ бяха представени по време на среща между Ясуюки Ебата, съветник и зам.-ръководител на мисия в Посолство на Япония, Такахаши Томоя, представител на Фондация „Япония“ (Japan Foundation) и...

Екип на Паралел 43

Три нови училища ще строят във Варна

Предстои изграждането на три нови училища във Варна. Община Варна ще реализира съвместни проекти с Министерството на образованието за изграждането на нова образователна инфраструктура.  

Екип на Паралел 43

Организират образователна кампания „Еко училища“

Образователна кампания „Еко Училище“ ще се проведе в училища и детски градини във Варна. Чрез видео уроци малчуганите ще получат знания за отпадъците – защо и как да се изхвърлят разделно, какво се случва с тях , след като бъдат събрани, и в какво могат да се превърнат, след...

Екип на Паралел 43

Ученици на Варненската търговска гимназия успешно преминаха практика в Окръжен съд - Варна

27 ученици от ХI “в“ клас на Варненската търговска гимназия „Георги Ст. Раковски“, специалност „Бизнес администрация“ получиха днес сертификати за успешно преминала производствена практика в Окръжен и Районен съд – Варна.

Екип на Паралел 43

Ученици от училище "Гео Милев" във Варна се подготвят за бъдещи предприемачи

Кои са професиите на бъдещето и връзката между образованието и потребностите на пазара на труда в следващото десетилетие са темите, които обсъждат днес ученици от Средно училище „Гео Милев“. Те участват в обучение на тема „Тенденции в кариерите на бъдещето“, в партньорство...

Екип на Паралел 43

Проект на МУ - Варна е единственият български, избран за еврофинансиране по програма "Хоризонти 2020"

Медицински университет - Варна е единствената българска организация, чиито проект е сред избраните за финансиране в конкурса RISE (Research and Innovation Staff Exchange), част от програма „Хоризонт 2020“. От общо 408 кандидати са селектирани 74 нови консорциума с идеи в подкрепа на...

Екип на Паралел 43

Дават допълнително дни отпуск за учителите в община Варна

Анекс към Колективния трудов договор в сферата на образованието подписаха днес кметът на Варна Иван Портних и представители на социалните партньори - Светлан Илиев, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за община Варна, Свежина Димитрова – председател на...

Екип на Паралел 43

По проект варненски ученици придобиха бизнес умения в реална работна среда в чужбина

Група ученици от Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“, придружавана от двама ръководители, се завърна от едномесечна практика в гр. Сарагоса, Испания. Учениците участваха в международен обмен по програма „Еразъм +“ в рамките на проект 2019-1-BG01-KA102-06124...

Екип на Паралел 43


Грамотни ли сме, за да разпознаем истинските от фалшивите новини

Как се създават новините в медиите, разпознаваме ли фалшивите новини, как да се справим с натиска на невярната и подвеждаща информация на тези въпроси търсят отговор ученици от Средно училище „Гео Милев“, които участват в проекта „Аз и дигиталната реалност“.

Екип на Паралел 43

ВСУ "Черноризец Храбър" откри 30-та си учебна година

Специален гост бе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той присъства на Откритото съвместно заседание на Настоятелството, Академичния съвет и Студентския съвет: „ВСУ „Черноризец Храбър“ по пътя на модернизацията на висшите училища"  

Екип на Паралел 43


Официално откриха ремонтираната търговска гимназия във Варна

За по–малко от година варненската търговска гимназия прие учениците в нова, модерна сграда. Парите, в размер на милион и 200 хиляди лева, бяха отпуснати по европейска програма и собствено финансиране на ресорното министерство и от община Варна.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.