Студентите от ТУ-Варна спечелиха златни медали и призови места в три национални олимпиади и състезания

Два златни, два бронзови медала и отборни призови места спечелиха студентите на Технически университет – Варна през м. май на три национални студентски олимпиади и състезания: Националната олимпиада по математика /НСОМ/, Републиканската студентска олимпиада по програмиране, Състезание по...

Екип на Паралел 43


Д-р Франк Кванте гостува във ВСУ „Черноризец Храбър“ с публична лекция „Лидерството през XXI век"

По покана на Академичното ръководство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ д-р Франк Кванте - Главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, ще представи публична лекция на тема "Лидерството през XXI век". С решение на...

Екип на Паралел 43

„Жива библиотека“ в Икономически университет – Варна

На 19 май 2022 г. от 15.00 ч., в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, библиотеката на ИУ – Варна, катедра „Правни науки“ и Административен съд – Варна за първи път организират...

Екип на Паралел 43

Европейско признание за науката в Медицински университет – Варна

На 11 май 2022 г. на Медицински университет – Варна бе присъдена наградата HR Excellence in Research Logo на Европейската комисия. Високото отличие бе получено в рамките на проект на Научноизследователския институт на университета.

Екип на Паралел 43
Студентка на ВСУ „Черноризец Храбър“ е избрана за законодателен сътрудник на Народното събрание

Тансу Осман - петокурсничка в специалност "Право" на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, е избрана за законодателен сътрудник на Народното събрание на Република България.

Екип на Паралел 43

ВСУ „Черноризец Храбър“ е домакин на конференция по проблемите на кръговата икономика

Факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ кани всички желаещи да се включат в откриваща конференция и уъркшоп в рамките на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB...

Екип на Паралел 43
В Деня на Европа евродепутатът Емил Радев награди победителите в конкурс на Първа езикова гимназия във Варна

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев награди победителите в конкурс за есе и видео, организиран от Първа езикова гимназия във Варна. Инициативата, посветена на Деня на Европа, се провежда под патронажа на българския евродепутат за седма поредна година.  

Екип на Паралел 43

По европроект ученици и учители от варненското СУ „Пейо Яворов" посетиха Сицилия

Осем ученици, двама учители и директорът на СУ „Пейо Яворов“ участваха в обучителна мобилност по проекта „Flipped Classroom from students for students“ („Обърната класна стая – от ученици за ученици“). Той се финансира от програма „Еразъм+“,...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.