Национални поетични празници „Вапцарови дни”

От 4 до 7 декември 2021 год. в гр. Варна за седми пореден път ще се проведат Националните поетични празници “Вапцарови дни”. Инициативната група, организираща празниците с подкрепата на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организират в рамките на “Вапцарови дни...

Екип на Паралел 43

Висока оценка за изпълнение на политиката си за развитие получи Икономически университет – Варна

Министерството на образованието и науката прие отчета за изпълнение на политиката за развитие на Икономически университет – Варна в периода 1.10.2020 – 30.09.2021 г. и даде годишна оценка 3.86 при максимална възможна 4.00.

Екип на Паралел 43

Конкурс за студенти на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество"

На 15-и октомври 2021 г. от 09.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна ще бъде представен конкурсът за студенти на тема "Потребителската култура – гаранции за избор на качество".  

Екип на Паралел 43

След Брекзит: Българските студенти, които искат да учат в чужбина, предпочитат САЩ и Канада, за сметка на Великобритания

Годишната издръжка на един български студент на Острова сега е около 60 000 лева, което много малко семейства могат да си позволят, отбеляза експерт

Екип на Паралел 43

В ИУ - Варна представиха проект за модернизация на висшето образование

Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ беше представен на среща с медиите.

Екип на Паралел 43

Първият българин, развял родното знаме на Южния полюс, стана почетен професор на Морско училище

Проф. д.н. Христо Пимпирев стана почетен професор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Званието му бе присъдено на официална церемония, която се състоя на 8 октомври 2021 г. в Планетариума на Морско училище, след решение на Академичния съвет на флотската Алма матер от 30 юни тази година.

Екип на Паралел 43

Присъждат на Христо Пимпирев званието „Почетен професор" на ВВМУ

Утре, 8 октомври 2021 г. от 10:00 ч. в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" ще се проведе церемония по присъждане на почетното звание „Почетен професор" на ВВМУ на проф. д.н. Христо Пимпирев.

Екип на Паралел 43

Ученици ще коват космически закони от Варна

Регионална образователна програма по космическо право с наслов "Младежка академия "Космос и право "започват от планетариума във Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" във Варна и от Апелативния съд в морската столица, съобщиха доц. Веселка Радева-ръководител на...

Екип на Паралел 43

Стартира VI-ият Международен форум на партньорствата на Медицински университет – Варна

На 8 октомври 2021 г. от 10:00 ч. ще стартира Шестият международен партньорски форум на Медицински университет – Варна, който ще се проведе в рамките на честванията на 60-та годишнина от създаването на университета. Сред международните участници са партньори от Италия, Швейцария, САЩ,...

Екип на Паралел 43

В Морско училище бе открита учебната космическа година

Учебната космическа година бе открита в Звездната зала на Планетариума във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 4 октомври 2021 г. Студенти от специалностите „Корабоводене“ и „Киберсигурност“ са новите членове на Студентското космическо общество.

Екип на Паралел 43

Медицински университет – Варна отбеляза 60-годишния юбилей от откриването си

На 1 и 2 октомври с вълнуващи празнични събития бе отбелязана 60-ата годишнина от създаването на първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.

Екип на Паралел 43Световно известният музикант Теодосий Спасов ще бъде удостоен със званието „Doctor Honoris Causa" на ВСУ „Черноризец Храбър“

Световно известният музикант Теодосий Спасов ще бъде удостоен със званието Doctor Honoris Causa на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на тържествена церемония, която ще се проведе на 4 октомври (понеделник) 2021 г. в „Аула Максима“ на университета.

Екип на Паралел 43

Ученици от Чехия гостуват в СУ „Гео Милев“ – Варна

Ученици от Чехия и техни преподаватели от Средно училище за изкуство и дизайн и Висше професионално училище за реставрация, в Бърно, гостуват днес в Средно училище „Гео Милев“ – Варна.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.