Дипломанти на ВСУ “Черноризец Храбър” представиха впечатляващи проекти на обществени сгради за образование и здравеопазване

С три пълни шестици приключи защитата на дипломните проекти на студентите от Випуск 2021 на специалност “Архитектура” във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Държавната изпитна комисия, председателствана от чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев -...

Екип на Паралел 43

Областният управител Стоян Пасев: Онлайн обучението на децата в предучилищна възраст може да бъде удължено

Онлайн обучението на децата в предучилищна възраст в община Варна да бъде удължено, реши Областният кризисен щаб в морската столица. Причина за мярката е, че Варна все още се намира в червената зона по заболеваемост въпреки спада ѝ, а здравните власти са дали възможност общините сами да решават....

Екип на Паралел 43

ВСУ „Черноризец Храбър“ подписа рамкови договори за сътрудничество

ВСУ „Черноризец Храбър“ подписа рамков договор за сътрудничество между Камара на архитектите в България – Регионална колегия – Варна и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия Варна.     

Екип на Паралел 43ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ получава нова бързоходна лодка “Стрела“

На 15 април 2021г. /четвъртък/ от 9:45 ч. в Пункт за базиране-Варна ще се състои ритуал по присвояване на име на бързоходна лодка “Стрела“ от състава ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.  

Екип на Паралел 43


Икономическият университет във Варна ще си партнира с БТА

БТА ще си партнира с Икономическия университет във Варна, след като днес бе подписано споразумение за сътрудничество между генералния директор на Агенцията Кирил Вълчев и ректора на висшето учебно заведение проф. Евгени Станимиров.  

Екип на Паралел 43

Определени са нови дати за предварителните изпити за учебната 2021/2022 г. в МУ-Варна

Предвид обявените временни противоепидемични мерки със заповед №РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Костадин Ангелов, д.м., са отменени обявените дати за провеждане на предварителните изпити в МУ-Варна и са определени нови дати за присъствено...

Екип на Паралел 43

Без победител в конкурса за нов шеф на образованието във Варна

Конкурсът за избор на началник на Регионално управление на образованието във Варна ще се проведе наново, след като никой от явилите се кандидати не се представи успешно. Това става ясно от съобщение в сайта на РУО - Варна.

Екип на Паралел 43

Започва строителство на физкултурен салон в СУ „Найден Геров“

Започва строителство на физкултурен салон в VII СУ „Найден Геров“. Символична първа копка бе направена вчера от кмета на Варна Иван Портних, министъра на младежта и спорта Красен Кралев и директора на училището Мария Нестерова. На събитието присъства и Лилия Христова, директор на...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.