Утре ще спират тока в няколко села на община Вълчи дол

От община Вълчи дол съобщиха, че ЕНЕРГО-ПРО са изпратили уведомление, от което става ясно, че  утре, 08.10.2021 г. в периода 08:00 часа до 17:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в...

Екип на Паралел 43


Община Вълчи дол отменя проявите по случай празника на града

Пепа Пенчева, изп. длъжността кмет на община Вълчи дол съобщи, че предвид усложняващата се обстановка в страната, породена от коронавирусната инфекция, отменя тържествата по случай 47-та годишнина на град Вълчи дол.  

Екип на Паралел 43


Административен съд – Варна отхвърли жалбата на кмета на община Вълчи дол

Административен съд – Варна отхвърли жалбата на Георги Тр. против Решение № 142-МИ от 11 юни 2021 г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ гр. Вълчи дол, с което е обявено предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община - Вълчи дол и е обезсилено издаденото му удостоверение...

Екип на Паралел 43

В община Вълчи дол ще проведат събеседване с новите кандидати за „Лична помощ"

На 25.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на община Вълчи дол, заседателна зала, ще се проведе събеседване с кандидатите, които подадоха декларации за месец юни, свързани с асистентите по механизма "Лична помощ".    

Екип на Паралел 43

Отстраняват Георги Тронков от кметския стол на община Вълчи дол

Кметът на Вълчи дол Георги Тронков няма да довърши мандата си. Причината е в това, че Общинската избирателна комисия прие решение (в петък, 11.06.2021 г) за прекратяване на мандата му, който започна след местните избори, проведени на 27 октомври 2019 г. За отстраняването на Тронков са гласували...

Екип на Паралел 43


Експерти от община Вълчи дол ще определят бъдещите лични асистенти

На 27.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на общинската администрация на Вълчи дол, в заседателна зала, ет. 1, ще се събере комисията, свързана с  механизма "Лична помощ в Община Вълчи дол".

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.