По проект ще реконструират Културния дом във Вълчи дол с над 480 хил. лв.

С официална церемония „Първа копка”, кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков даде старт на строителството по Проект: „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ за цялата общественост. Реконструкцията на...

Екип на Паралел 43


Спешната помощ в град Вълчи дол получи нова оборудвана линейка

Днес филиалът на Спешната помощ в град Вълчи дол получи чисто нова оборудвана линейка. Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна, д-р Мая Рашева, предаде специализирания автомобил, като пожела по-малко да са случаите, в които се налага употребата му.

Екип на Паралел 43

Вълчи дол определя посоката на развитие в общината през следващите 7 години

Днес изтича срокът, в който в община Вълчи дол могат да бъдат представени писмени предложения, становища и мнения по предложения проект за интегрирано развитие на общината през следващите седем години. Общественото обсъждане се провежда неприсъствено, в електронна среда, поради усложнената...

Екип на Паралел 43

Община Вълчи дол провежда онлайн публично обсъждане на своя План за интегрирано развитие

Община Вълчи дол отправя покана-обявление към своите граждани на страницата на общината, за да се запознаят с новия  проект на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. Документът ще остане на вниманието на всички за публично обсъждане до...

Екип на Паралел 43

Административният съд във Варна потвърди глобата от 10 хил. лв. за кмета на Вълчи дол

Административният съд във Варна е потвърди глобата от 10 хил. лв., наложена на кмета на Вълчи дол, от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, съобщиха от съда.  

Екип на Паралел 43


Училище "В. Левски" във Вълчи дол спечели проект, който утвърждава мултикултурните ценности

Проектът „Вълшебна етнопалитра” е насочен към учениците, родителите и учителите на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол. Основна цел на проектното предложение е утвърждаване на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда чрез създаване на успешен модел за...

Екип на Паралел 43

Община Вълчи дол ще поеме дългосрочен общински дълг в размер на 700 000 лв.

Община Вълчи дол кани гражданите на обществено обсъждане, което ще се проведе на 09.10.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на общината, свързано с поемането на нов общински дълг. В поканата още се казва, че на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, отправям...

Екип на Паралел 43

Община Вълчи дол се включва за първи път в кампания за популяризиране на активния живот

За първи път няколко населени места от община Вълчи дол ще се включат през тази година в кампанията за популяризиране на активния живот "Нестле за Живей Активно! 2020", съобщиха днес от общината.

Екип на Паралел 43

Ученици от Вълчи дол на зелено училище

110 деца в неравностойно положение от Вълчи дол бяха на зелено училище в продължение на 4 дни заедно със свои учители. Учениците от 1-ви до 12-ти клас са участвали в различни образователни игри, състезания и надпревари на открито.

Екип на Паралел 43

Избраха фирма изпълнител по проекта за реконструкция на културния дом във Вълчи дол

След провеждане на обществена поръчка за избор на фирма изпълнител предстои сключване на договор за ремонтни дейности на Културния дом във Вълчи дол. Те ще бъдат извършени по проекта BG06RDNP001-7.008-0001-C01 „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна...

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.