Административен съд – Варна отхвърли жалбата на кмета на община Вълчи дол

Административен съд – Варна отхвърли жалбата на Георги Тр. против Решение № 142-МИ от 11 юни 2021 г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ гр. Вълчи дол, с което е обявено предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община - Вълчи дол и е обезсилено издаденото му удостоверение...

Екип на Паралел 43

В община Вълчи дол ще проведат събеседване с новите кандидати за „Лична помощ"

На 25.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на община Вълчи дол, заседателна зала, ще се проведе събеседване с кандидатите, които подадоха декларации за месец юни, свързани с асистентите по механизма "Лична помощ".    

Екип на Паралел 43

Отстраняват Георги Тронков от кметския стол на община Вълчи дол

Кметът на Вълчи дол Георги Тронков няма да довърши мандата си. Причината е в това, че Общинската избирателна комисия прие решение (в петък, 11.06.2021 г) за прекратяване на мандата му, който започна след местните избори, проведени на 27 октомври 2019 г. За отстраняването на Тронков са гласували...

Екип на Паралел 43


Експерти от община Вълчи дол ще определят бъдещите лични асистенти

На 27.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на общинската администрация на Вълчи дол, в заседателна зала, ет. 1, ще се събере комисията, свързана с  механизма "Лична помощ в Община Вълчи дол".

Екип на Паралел 43По проект ще реконструират Културния дом във Вълчи дол с над 480 хил. лв.

С официална церемония „Първа копка”, кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков даде старт на строителството по Проект: „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ за цялата общественост. Реконструкцията на...

Екип на Паралел 43


Спешната помощ в град Вълчи дол получи нова оборудвана линейка

Днес филиалът на Спешната помощ в град Вълчи дол получи чисто нова оборудвана линейка. Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна, д-р Мая Рашева, предаде специализирания автомобил, като пожела по-малко да са случаите, в които се налага употребата му.

Екип на Паралел 43

Вълчи дол определя посоката на развитие в общината през следващите 7 години

Днес изтича срокът, в който в община Вълчи дол могат да бъдат представени писмени предложения, становища и мнения по предложения проект за интегрирано развитие на общината през следващите седем години. Общественото обсъждане се провежда неприсъствено, в електронна среда, поради усложнената...

Екип на Паралел 43

Община Вълчи дол провежда онлайн публично обсъждане на своя План за интегрирано развитие

Община Вълчи дол отправя покана-обявление към своите граждани на страницата на общината, за да се запознаят с новия  проект на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. Документът ще остане на вниманието на всички за публично обсъждане до...

Екип на Паралел 43

Административният съд във Варна потвърди глобата от 10 хил. лв. за кмета на Вълчи дол

Административният съд във Варна е потвърди глобата от 10 хил. лв., наложена на кмета на Вълчи дол, от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, съобщиха от съда.  

Екип на Паралел 43


Училище "В. Левски" във Вълчи дол спечели проект, който утвърждава мултикултурните ценности

Проектът „Вълшебна етнопалитра” е насочен към учениците, родителите и учителите на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол. Основна цел на проектното предложение е утвърждаване на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда чрез създаване на успешен модел за...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.