Направиха първа копка по проект, свързан с рекултивацията на депото за отпадъци във Ветрино

Официална церемония „Първа копка” по Проект BG16M1OP002-2.010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.”Пътеките”, село Ветрино, община Ветрино, област Варна“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на...

Екип на Паралел 43

Втори преподавател от училището във Ветрино е с доказана коронавирусна инфекция

Втори преподавател от СУ "Хр. Ботев"във Ветрино е с доказана коронавирусна инфекция. В тази връзка директорът на училището Светлана Петрова чрез социалните мрежи оповести важната новина: "Има и много болни от распираторни заболявания учители. Заболеваемостта сред учениците в...

Екип на Паралел 43

Община Ветрино ще рекуливира с европейски пари свое депо за битови отпадъци

На 20 ноември 2020 г. в сградата на община Ветрино ще се състои встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по Проект: BG16M1OP002-2.010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.”Пътеките”, село Ветрино, община Ветрино,...

Екип на Паралел 43

В община Ветрино въвеждат временни противоепидемични мерки

До края на месец ноември, включително, със своя заповед кметът на община Ветрино д-р Димитър Димитров въвежда временни противоепидемични мерки на територията на общината.

Екип на Паралел 43

Семеен скандал доведе до травматични рани на 53-годишна жена от с. Невша

От Областната дирекция на МВР съобщиха за битов скандал, който възникнал на 10.11. т.г., около 20:00 часа в с. Невша, община Ветрино. Органите на реда заварили семейна разпра между мъж на 49 г. и жена на 53 г.  

Екип на Паралел 43

МИГ "Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия" проведе информационна конференция

На 24.09.2020г. в зрителната зала на Културно-информационен център - Ветрино, "Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проведе еднодневна информационна конференция.

Екип на Паралел 43

Отвориха склада, съхраняващ препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в землището на с. Неофит Рилски.

На 17.09.2020 г. се състоя отварянето на склада, съхраняващ препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, намиращ се в землището на с. Неофит Рилски.

Екип на Паралел 43

МИГ "Възход" отчита постигнатото в еднодневна конференция

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ организира еднодневна конференция, която ще се проведе от 10:00 часа на 24 септември 2020 г. в зрителната зала на Културно-информационния център във Ветрино. В програмата е включено представяне на напредъка в...

Екип на Паралел 43

Община Ветрино закупи и постави нови контейнери за „зелени отпадъци“.

Община Ветрино постави във всички населени места съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Съдовете представляват контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 л., обозначени с надпис „зелени отпадъци“.

Екип на Паралел 43


Община Ветрино припомня на стопаните, че трябва да регистрират животновъдни обекти

“Уважаеми жители на Община Ветрино, припомняме Ви, че ако отглеждате животни за лични нужди следва да извършите регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“, гласи съобщението на общината.

Екип на Паралел 43

По проект започна изграждането на нова спортна площадка във Ветрино

Стартираха строително-монтажните работи по проекта „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички...

Екип на Паралел 43

Клон на "Инвестбанк" АД отвори врати във Ветрино

В община Ветрино официално бе открит банков клон на "Инвестбанк" АД. От няколко месеца на територията на общината няма функционираща банка, което създаде затруднения на жителите и гостите от населените места в община Ветрино.

Екип на Паралел 43

Край Белоградец археолози откриха антична могила от края на ІV хил. пр. Хр.

Археолози разкриха край с. Белоградец, община Ветрино, останките от древна могила на номадско племе, обитавало тези земи от ранната бронзова епоха, към края на ІV и началото на ІІІ хил. пр. Хр.

Пламен Минасов

Кметът на община Ветрино инспектира ремонта на чешмата в с. Средно село

Кметът на община Ветрино д-р Димитър Димитров и зам.-кметът Пенка Йорданова посетиха с. Средно село, за да проверят как текат ремонтните дейности във връзка с обновяването на селската чешма. Доброволци се заеха да освежат външния й вид и да почистят коритото.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.