Превърнаха бивша фурна в автобусна спирка за деца в село Момчилово

От няколко дни в село Момчилово, община Ветрино, отвори врати нова автобусна спирка за деца. „Около десетина деца всяка сутрин изчакват ученическия микробус, който минава, за да ги вземе и отведе до училището и детската градина в общинския център", съобщи зам.-кметът на община Ветрино...

Екип на Паралел 43
Отличиха Ветрино за туристическа община на годината

Известни са победителите в седмото издание на годишните награди на Министерството на туризма. Онлайн гласуването отреди на Община Ардино първо място в категорията за туристическа дестинация за 2022 г. Ардино спечели 31% от гласовете, оставяйки след себе си Бургас и Казанлък, които имат съответно...

Екип на Паралел 43


Екип на „МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия" бе на работно посещение в Португалия

В дните от 6 до 10 ноември 2022г. представители на екипа, управителния съвет и общото събрание на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ посетиха МИГ A2S, развиващ дейност на територията на регион Салоя в Португалия. Територията на МИГ включва общините Loures, Mafra, Sintra и...

Екип на Паралел 43
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.