Минималната работна заплата се превръща в препъни камък за работодателите у нас. Ще сезират ЕК

„Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент за размера на минималната работна заплата". Това съобщи днес...

Пламен МинасовНСИ: Над 1,5 милиарда евро са преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Варна за 2021 г.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2021 г. възлизат на 1 548.3 милиарда евро по текущи цени. 

Екип на Паралел 43

НСИ: С 19.6% се увеличават инвестициите в дълготрайни активи в икономиката на област Варна

През 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 263.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 19.6%.

Екип на Паралел 43

Над 20 милиона евро обещава да инвестира концесионерът на Летище Варна

Настоящият генерален план - за периода от 2022 до 2026 г., на концесионера на летищата във Варна и Бургас „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД предвижда в тях да бъдат инвестирани над 70 милиона евро, съобщиха от компанията.  

Екип на Паралел 43

Варна и Клуж стават първите европейски градове, побратимени на база иновации и стартъпи

Първото в историята на Европейския съюз побратимяване, базирано на иновационните екосистеми на два града ще се случи през 2023 г. по време на Innowave Summit. 

Екип на Паралел 43

Българо-египетски бизнес форум се проведе във Варна

Българо-египетски бизнес форум се проведе днес в морската столица по инициатива на посланика на Арабска република Египет - Н. Пр. Халид Емара и на кмета на Варна Иван Портних. Събитието бе организирано от Община Варна, с подкрепата на Федерацията на египетските търговски камари, Съюза на...

Екип на Паралел 43

ЕРП Север приключи реконструкции по мрежата в област Варна на стойност 160 хиляди лева

Екипи на Регионален обслужващ център Варна в ЕРП Север извършиха редица реконструкции по електроразпределителната мрежа във Варненска област на стойност 160 хиляди лева. Една от тях е реконструкция на въздушна електропроводна линия „Петров дол", във връзка с присъединяването на...

Екип на Паралел 43

Варна - с две номинации в годишните награди на Министерството на туризма

Варна е с две номинации в VII издание на Годишните награди в туризма - 2022. Експозицията на Варненския халколитен некропол в Археологическия музей е с номинация в категория „Туристическа атракция/обект“, а Община Варна е с номинация в категория „Туристическа община“.

Екип на Паралел 43

Влагат 18 млн. лева за обновяването на Двореца на културата и спорта във Варна

Мащабна инвестиционна програма е изготвил „Дворецът на културата и спорта“ във Варна. Общинското дружество планира да вложи 18 млн. лева в нови съоръжения, с които ще модернизира комплекса и ще подобри транспортно-комуникационната среда около него.

Екип на Паралел 43


От днес сайтът на „Реалистимо“ показва в Google Maps карта с локации на предлаганите недвижими имоти във Варна

Броят на преглежданите обяви в сайта за недвижими имоти „Реалистимо“ за Варна показва, че през месец май е достигнал до 158 000, за юни преглежданията вече са нараснали на 284 000 , а през август те са 550 000. През септември това наръсване се измерва с 678 000.

Пламен Минасов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.