Набират предприемачи за "Източен акселератор" - Варна

Програмата „Бизнес академия за стартиращи предприемачи“ (BASE) отваря врати в Източна България. Тя е насочена към бъдещи предприемачи или такива, които искат да доразвият свой собствен бизнес, но в по-малките населени места в областите Варна, Добрич и Шумен. Това съобщи за Радио Варна...

Екип на Паралел 43


пад между 30 - 40 % на добива на грозде ще има тази година, заради сушата това лято, каза в интервю за Радио Варна Петьо Бошнаков - един от най-големите производители на грозде в региона на Североизточна България, който е и член на управителния съвет на Черноморска лозаро-винарска камара. По...

Екип на Паралел 43

ЕНЕРГО-ПРО дава възможност на фирмите да заявят онлайн оферта за доставка на ток

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предоставя на всички бизнес клиенти в България, които следва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, лесен и достъпен начин да подадат заявка за получаване на индивидуална оферта за доставка, съобразена с особеностите на техния бизнес. Новата форма за...

Екип на Паралел 43

Българска аутсорсинг компания откри 100 работни места във Варна

Българската аутсорсинг компания Pontica Solutions откри своя офис във Варна. За петте години от създаването си във фирмата са наети над 250 специалисти, със средна възраст 27 години.

Екип на Паралел 43

Варненската фабрика "Чайка" АД получи сертификат за зелена енергия

Варненският производител на картонени и хартиени изделия за опаковане "Чайка" АД се присъедини към клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, които се снабдяват със 100% зелена енергия. Специалният сертификат, удостоверяващ използването на електрическа енергия, произведена изцяло от...

Екип на Паралел 43

Варненска фирма се оборудва с модерна техника по европроект

Варненската фирма „Пътища и мостове“ ЕООД закупи ново производствено оборудване по проекта „Повишаване на енергийната ефективност в Пътища и мостов ЕООД“. Той е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата му стойност...

Екип на Паралел 43

Варна се превръща в столица на автомобилните премиери за 2020 г.

Остават броени часове до началото на най-голямо за годината автомобилно изложение – Palace Auto Varna 2020, което ще се проведе от 28 до 30 август във Варна и „Дворецът на културата и спорта“.

Екип на Паралел 43

Обсъждат проекти, свързани с Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

Провежда се обществено обсъждане на проектите, свързани със стратегията за развитие на Местната инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Екип на Паралел 43

Областният информационен център - Варна проведе двудневен семинар по Програма за морско дело и рибарство

Областният информационен център-Варна бе домакин на двудневно обучение по проект BG14MFOP001-4.002-0005 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ от Програмата за морско дело и рибарство. В срещата се...

Екип на Паралел 43


Туроператори недоволстват: Златни пясъци не е Варна, курортите да са в отделна статистика за Covid-19

От туристическия бранш са настоявали пред българските власти в лицето на Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването да извадят морските курорти в отделна статистика, а не да бъдат в общата за градовете.

Екип на Паралел 43

Премиерни автомобили на дефиле в морската столица на Palace Auto Varna 2020

От 28 до 30 август в морската ни столица ще се проведе традиционно най-приятното от автомобилните изложения през годината – Palace Auto Varna 2020. Домакин отново е Дворецът на културата и спорта.

Хари Касабов


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.