От 1 януари идната година ТЕЦ „Варна" спира работа

От първи януари идната година ТЕЦ "Варна" няма да работи въпреки усилията на българската държава, съобщиха от ръководството на централата. Все още няма отговор от Европейската комисия за разрешителните за работа на самата централа в случай на газова криза.  

Екип на Паралел 43


Асоциацията на рибопроизводителите иска ДДС за рибата да падне на 9 %

Данък добавена стойност за рибата и рибните продукти да намалее до 9 %, като мярка за преодоляване на икономическата криза, причинена от коронавируса. За това настояват от Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ“, съобщава Радио Варна.  

Екип на Паралел 43


Летищата във Варна и Бургас са посрещнали двойно повече пътници през юли и август в сравнение със същия период на миналата година

Очаква се през следващите 2-3 години броят на туристите да достигне нивата си от преди пандемията

Екип на Паралел 43


През октомври стартират платените кариерни програми на ЕРП Север за предстоящата учебна година

Електроразпределителното дружество в Североизточна България, ЕРП Север, започва набирането на кандидати за участие в своите платени кариерни програми за учебната 2021/2022 година. В тях могат да се включат както ученици от 12 клас, изучаващи електротехнически специалности, така и студенти в 3 и 4...

Екип на Паралел 43


Граммер реализира своята продукция със 100% енергия от възобновяеми източници от ЕНЕРГО-ПРО

Един от световните лидери в автомобилната индустрия, Граммер АД, чиито български завод оперира в ботевградското село Трудовец, получи специалния сертификат на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, удостоверяващ използването на 100% възобновяема енергия. Удостоверението беше връчено на Метин Дениз,...

Екип на Паралел 43


2 г. затвор за мъж, извършил кражба и теглил пари от чужда банкова карта

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 39-годишния Калоян Йорданов, който се призна за виновен, че е извършил кражба в условията на опасен рецидив и използвал чужда банкова карта.  

Екип на Паралел 43

Новосибирск отправи покани към компании за участие в Международен технологичен форум

Покана за участие в VIII издание на Международния форум за технологично развитие „Технопром 2021“ е отправена към бизнеса във Варна от Андрей Травников, губернатор на Новосибирска област.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.