Осъдиха мъж, който разпространявал наркотици в Девня

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и Панко Панков, с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Екип на Паралел 43

Полицията се натъкна на наркотици в шофьори по пътищата на Девня и Суворово

Областната дирекция на МВР във Варна съобщи, че на 3 юли т.г., в Девня, при извършване на полицейска проверка на автомобил БМВ с водач на 31 г., е установено, че същият държи в себе си пакетче, съдържащо зелена тревиста маса. Направената експертна справка установява, че се касае за марихуана с...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.