15-годишен изпадна в безсъзнание след употреба на райски газ и алкохол

15-годишно момче е прието в „Пирогов” В безсъзнание приеха в „Пирогов" тази нощ 15-годишно момче, след като е употребило алкохол в комбинация с райски газ. Тийнейджърът е от Правец и е бил с приятели в местната дискотека, съобщава NOVA TV.  

Екип на Паралел 43
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.