Ще спират тока в част от Провадия, Слънчево и Зеленика

В периода 25.02.2021 - 02.03.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Слънчево – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Прекъсването ще бъде само...

Екип на Паралел 43Планово спират тока в части от Варна, Девня и Суворово

В периода 21.01.2021 - 26.02.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Манастир – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 3. Прекъсването ще бъде само...

Екип на Паралел 43

Екоминистерството: Възобновява се процедурата по обявяване на защитена зона „Камчия“

Във връзка с публикации в медиите относно начина на провеждане на процедурата по обществен достъп на проекта на заповед за обявяване на защитена зона „Камчия“, на 26.01.2021 г. министърът на околната среда и водите разпореди извършване на вътрешна проверка. В понеделник, 01.02.2021 г....

Екип на Паралел 43

По проект в осем варненски общини ще бъдат изградени или преустроени филиали за спешна медицинска помощ

В осем варненски общини ще бъдат изградени или преустроени филиали за спешна медицинска помощ в изпълнение на проект, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на строително-монтажните дейности на филиалите за спешна помощ в Провадия, Белослав, Аксаково, Вълчи...

Екип на Паралел 43

ИПИ: Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Варна се повишава и води до значително нарастване на заплатите

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Варна се повишава рязко през 2018 г., изпреварвайки средния темп на нарастване в страната и доближавайки отново областта до средните стойности.

Екип на Паралел 43

Районите без ток днес във Варна и областта

На 02.02.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Белослав - бензиностанция "Петрол", Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК и антена на...

Екип на Паралел 43

Инспекторите по рибарство във Варна конфискува бракониерски мрежи, заложени в яз. Цонево

На 26 януари след подаден сигнал за поставени мрежи във водите на язовир "Цонево" екип от служители на РК - Варна извършиха проверка на посоченото място, съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).  

Екип на Паралел 43


91 човека бяха спасени от снежната виелица вчера по пътищата на Варненска област

От ОД на МВР - Варна съобщиха, че вчера, На 27.01.2021 г. екипи на РД ПБЗН Варна и ОД МВР – Варна са оказали помощ и са евакуирали, от закъсали в снега автомобили, общо 91 човека и 6 кучета. Спасителните дейности са оказвани основно по пътни участъци в община Аксаково.  

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.