Днес токът ще има смущения във Варна, Девня и областта

в периода 09:00 ч. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна, м-ст Свети Никола, ул. Арх. Георги Ганев, ул. Арх. Стоян Доков, част от м-ст Акчелар, част от м-ст Сотира.

Екип на Паралел 43

Кои адреси ще останат без ток днес във Варна и областта

В периода 01.06.2021 - 30.06.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Игнатиево – абонатите, електрозахранени от ТП 1. Прекъсването ще бъде само в...

Хари Касабов

Спират водата на улица в Дългопол

В 9.00 часа днес ще бъде спряна водата на улица "Иван Вазов" в град Дългопол. Причината е изпълнение на обект на общината, съобщават от ВиК-Варна. Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 15.00 часа.

Екип на Паралел 43

Без ток ще са част от Варна и населени места в областта

В периода 21.06.2021 - 02.07.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Виница - север - м-ст Розмарин. Прекъсването ще бъде само в делничните дни...

Екип на Паралел 43

Ето къде ще има проблеми с тока във Варна и областта

В периода 31.05.2021 - 18.06.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Орешак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

Екип на Паралел 43

Къде токът във Варна и областта ще е с прекъсвания

В периода 31.05.2021 - 18.06.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Орешак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

Екип на Паралел 43

Без ток днес във Варна и областта

· На 16.06.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - ул. Драгоман № 21, ул. Драган Цанков № 8.

Екип на Паралел 43

МИГ „Възход" празнува

Утре МИГ „Възход Ветрино - Вълчи Дол - Провадия" ще празнува. Събитието ще представлява своеобразен открит офис. За тази цел всички желаещи могат да присъстват от 15:00 часа на стадион " Петко Сираков " във Вълчи Дол, съобщават в социалните мрежи.

Екип на Паралел 43

Къде ще имат проблеми с електрозахранването във Варна и в областта

В периода 31.05.2021 - 18.06.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Орешак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

Екип на Паралел 43

Адресите без ток във Варна и областта

В периода 31.05.2021 - 18.06.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Орешак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

Екип на Паралел 43

Смущения на тока днес, 10 юни, във Варна и областта

В периода 31.05.2021 - 18.06.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Орешак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

Екип на Паралел 43

Къде ще спира токът във Варна и областта

В периода 31.05.2021 - 18.06.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Орешак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

Екип на Паралел 43

Адреси, които днес ще останат без ток във Варна и областта

· На 08.06.2021 г. В периода 09:00 ч. до 16:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - ул. Иван Страцимир от № 4 до № 20, ул. Хан Маламир от № 3 до № 7 · На...

Екип на Паралел 43

Къде ще спират тока във Варна и областта

В периода 31.05.2021 - 18.06.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Орешак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

Екип на Паралел 43

Къде ще останат без ток днес във Варна и региона

На 04.06.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - ул. Академик Атанас Бешков 11, 17, бул. Осми Приморски полк 36 А, Б, В, Г, 37 А, Б,...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.