Къде ще спират тока днес във Варна и областта

На 05.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, м-ст Бялата чешма и Дъбравата, електрозахранени от ТП 2018.  

Екип на Паралел 43

Адресите без ток във Варна и областта

На 04.07.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Войводино, с. Николаевка, с. Дръндар.  

Екип на Паралел 43
Ето къде ще има проблеми с тока във Варна и областта

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 1 юли, ще са следните места във Варна и областта, съобщиха от ЕРП-Север.  

Екип на Паралел 43

НСИ: През 2021 година в кината на Варненска област са прожектирани 88 български филма и 304 от САЩ

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите...

Екип на Паралел 43

Къде ще спират тока във Варна и областта

В периода 27.06.2022 - 01.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Щипско. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и...

Екип на Паралел 43

Къде се очаква да има смущения на тока във Варна и областта

В периода 27.06.2022 - 29.06.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, м-ст Траката, част от абонатите от ул. 27-ма, ул. 28-ма, ул. 26-та и ул. 32-ра,...

Екип на Паралел 43

Къде ще спират тока във Варна и областта

от 27.06.2022 г. до 29.06.2022 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна, м-ст Траката, част от абонатите от ул. 27-ма, ул. 28-ма, ул. 26-та и...

Екип на Паралел 43

Къде ще има прекъсвания на тока във Варна и областта

В периода 27.06.2022 - 29.06.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, м-ст Траката, част от абонатите от ул. 27-ма, ул. 28-ма, ул. 26-та и ул. 32-ра,...

Екип на Паралел 43

Къде във Варна и областта ще спират тока

На 24.06.2022 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Неофит Рилски - абонатите, електрозахранени от КТП 26  

Екип на Паралел 43

Над 155 хил. лица от Варненска област са живели в риск от бедност през 2021 г.

През 2021 г. 33.2% от населението в област Варна, или 156.1 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро - Североизток, отдел „Статистически изследвания - Варна".

Екип на Паралел 43


Ще спират тока в някои райони на Варна и в областта

От ЕНЕРГО-ПРО съобщиха, че на 22.06.2022 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - карето, заключено от ул. Иваница Данчев, ул. Хан Кубрат, ул....

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.