Кметът на Девня: ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в кв. Повеляново няма да затвори врати

През новата учебна 2020-2021 година ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в девненския кв. Повеляново няма да бъде затворено. Това съобщи кметът на община Девня Свилен Шитов, който преди броени дни проведе среща с родители на децата, които учат там.

Екип на Паралел 43

Ще закрият ли ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в девненския кв. Повеляново?

Днес ще стане ясно дали училището в девненския кв. Повеляново ще бъде окончателно закрито или ще се превърне във филиал на СУ “Васил Левски” в града. Кметът на община Девня Свилен Шитов отправи покана в социалните мрежи до гражданите на квартала за среща, в която спокойно и...

Екип на Паралел 43Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.