„Солвей Соди" ще търси нови възможности за своята продукция на глобалния пазар

Развитието на Солвей Соди ще продължи и ще търсим през следващите години нови възможноси на нашите продукти на глобалния пазар. Там където това е възможно, ще се възполваме, независимо дали става въпрос за Европа, Азия, Африка или Нова Зеландия. Стига пазарите да го позволят. Това съобщи за...

Пламен Минасов


Иван Иванов: Природен газ ще има, но цената ще бъде висока

Природен газ ще има, но цената ще бъде висока. Това каза пред bTV Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно водно регулиране. През август цената е висока и ще бъде малко под 300 лв. на мегаватчас. А след септември цената на газа ще падне, каза още Иванов.  

Екип на Паралел 43

„ЕкоСейф" инвестира допълнително 10 млн. лв. в нови съоръжения в Девня

Българската компания "ЕкоСейф" ООД инвестира допълнителни 10 млн. лв. в нови модерни съоръжения за изгаряне на отпадъци в своето предприятие в Девня. Това обяви управителят на дружеството Станислава Евтимова, цитирана от компанията.  

Екип на Паралел 43Първи изпълнени проекти по стратегията за местно развитие на МИГ „Девня-Аксаково“

Двама от бенефициентите по процедура „Капацитет за растеж на МСП“ на МИГ „Девня - Аксаково“ вече са реализирали своите проекти. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Екип на Паралел 43

МИГ Девня-Аксаково приключи важни проекти, свързани с развитието на бизнеса на територията

Приключи изпълнението на проект: „Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.