МИГ "Долни чифлик и Бяла" обяви прием по Мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” обяви прием на проектни предложения по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й финансов ресурс е 977 900 лв.

Екип на Паралел 43Загина жена при сблъсък на ученически автобус и автомобил "Дачия" край Долни чифлик

От МВР съобщиха, че днес, 30.09.2020 г. в 14,44 ч. са получили сигнал за тежко ПТП по пътя гр. Долни чифлик - с. Детелина. На място е установено, че е настъпил удар между автобус и лек автомобил "Дачия Сандеро".

Екип на Паралел 43

МИГ "Долни чифлик и Бяла" ще проведе информационни срещи за новите възможности по кандидатстване с проекти

МИГ "Долни чифлик и Бяла" уведомява своите бенефициенти и всички желаещи да присъстват, че информационните срещи са подходящи както за кандидатите по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и възможностите за кандидатстване с проекти, така и за всеки, който иска да...

Екип на Паралел 43


Община Долни чифлик стартира нови и продължава дейностите по вече започнали проекти

Община Долни чифлик стартира изпълнението на нови и продължава работа по вече започнали проекти, както по оперативни програми, така и по такива, които осигуряват допълващо финансиране.

Екип на Паралел 43


Плеяда спортни звезди почистиха морето и плажната ивица край Камчия

Много от младите спортни надежди на България – световната и европейска шампионка по бокс в кат. до 54 кг. – Станимира Петрова, олимпийският и двукратен европейски шампион Петър Лесов, бронзовата медалистка по борба от Рио де Жанейро 2016 Елица Янкова, националът по джудо в категория...

Екип на Паралел 43

Обучение на готвачи и сервитьори, с практика в Италия, започва гимназия в Долни чифлик

Професионалната гимназия по селско стопанство в Долни чифлик развиват вече и туристически специалности „Готвач” и "Сервитьор-барман" наред с традиционната за гимназията "Техник на селскостопанска техника".

Екип на Паралел 43

Потвърдиха огнище на Африканска чума по свинете в с. Юнец, община Долни чифлик

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) през 2020 година в стопанство за отглеждане на животни от породата Източнобалкански свине (ИБС) в с. Юнец, област Варна. Последното огнище при ИБС беше регистрирано на 23.04.2020 г. в област...

Екип на Паралел 43

С европейски средства подобряват условията на труд във фирма в Долни чифлик

Условията на труд в „БКС Долни чифлик“ ще бъдат подобрени с осъществяването на проекта „Подобряване на работната среда във фирма „БКС Долни чифлик ЕООД“.

Екип на Паралел 43

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ удължи срока за кандидатстване по мярка от ПРСР

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” удължи до 31.08.2020 г. срока за подаване на проектни предложения по първи прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Тя се финансира от Програмата за развитие...

Екип на Паралел 43

Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър на селата Венелин, Гроздьово, Горен чифлик, Голица, Нова Шипка, Бърдарево, Булаир и Солник

Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН, но ако собствениците на имоти не предоставят необходимите документи на изпълнителя, след влизането в сила на кадастралната карта и регистър, установените в тях несъответствия ще се отстраняват за сметка на задължените лица

Хари Касабов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.