Месец май донесе нови призови отличия на състезателите от Клуба по тенис на маса в Девня

Месец май донесе нови призови отличия на състезателите от Клуба по тенис на маса в Девня. Поредица от успехи натрупаха състезателите от Спортния клуб по тенис на маса в Девня. От началото на месеца спортистите от "СКТМ ДЕВНЯ 2016" се подредиха в челните места на различни турнири, които...

Екип на Паралел 43


68 състезатели участваха в мотоциклетната надпревара “Grand Prix Девня 2020”

68 състезатели взеха участие в завършилия първи кръг от календара на традиционния мотокрос в България "Grand Prix Девня 2020". Надпреварата се проведе на 22 и 23 август на мотополигона край град Девня.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.