Община Суворово поде подписка срещу „Енерго Про" заради прекъсванията на тока на територията на града

Със специална подписка кметът на Суворово Данаил Йорданов се обърна към гражданите на града с молба за съдействие. В подписката, която е от името на жителите на нашата община Суворово се изразява остро недоволство срещу честите прекъсвания на електрозахранването на територията на града....

Екип на Паралел 43

РУО - Варна: Спряна е процедурата по закриване на училището в с.Николаевка, община Суворово

Министерството на образованието е спряло процедурата по закриването на Основно училище „Христо Ботев“ в село Николаевка със своя заповед от 20.09.2021 г. Това съобщи Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието във Варна.  

Екип на Паралел 43

В община Суворово стартира едномесечна кампания за разделно събиране на стари телевизори

Община Суворово от днес стартира едномесечна кампания за събиране на стари телевизори. Кампанията е свързана с за разделно събиране на излезли от употреба телевизори и монитори.  

Екип на Паралел 43

В Николаевка приключиха проект за обособен кът за отдих с детска площадка

В село Николаевка, община Суворово, приключи проектът за обособяване на кът за отдих с детска площадка. Той бе финансиран с 10 000 лева по програма ПУДООС.  

Екип на Паралел 43

ПГСС в Суворово е първа в област Варна, спечелила Харта за мобилност по новия програмен период на програма „ Еразъм"

Професионалната гимназия по селско стопанство „Св  Георги Победоносец" в Суворово спечели първа във Варненска област Харта за мобилност, с присъдена „Еразъм Акредитация" за новия програмен период 2021-2027 г.

Екип на Паралел 43


2000 лв. глоба наложи съдът на директора на училището в село Николаевка

Наложена е съдебна глоба в размер на 2 000 лева за неизпълнение на разпореждане на съда да бъде внесена сума за назначаване на особен представител на училище „Христо Ботев“ с. Николаевка, общ. Суворово.

Екип на Паралел 43

Представиха летописната книга на свещеник Христо Попсавов в Суворово

Името му е Христо Иванов Попсавов. Свещеникът, който през 70-те години на миналия век служи в суворовския храм “Св. Възнесение Господне”. Оставил е за идните поколения няколко книги, но за съжаление само една от тях е успяла да се съхрани – „Летописна книга за с. Козлуджа,...

Пламен Минасов


Археолози откриха укрепителната защитна стена и улична настилка на античното селище край Суворово

Приключиха археологическите разкопки на селището от каменномедната епоха в местността Корията до град Суворово. Археолозите завършиха проучването на грънчарска работилница, датирана между 4700-4600 г. пр. Хр.

Екип на Паралел 43Археолози изследват масивни зидове в праисторическото селище край Суворово

Продължават разкопките на праисторическото селище край Суворово, съобщи  д-р Владимир Славчев от Историческия музей във Варна и ръководител на обекта. В началото на месеца започнаха проучвателните дейности и ще продължат до 27 август.   

Пламен Минасов


По проект в Суворово приключиха с рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци

Нa 09.07.2021 г., в Суворово беше проведена официална церемония по приключване на обект по проект: Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци /сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово - етапно строителство“.  

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.