Кметът на Аксаково насрочва консултации за определяне състава и ръководството на секционните избирателни комисии

Кметът на община Аксаково инж. Атанас Стоилов насрочва на 07.10.2021 г. от 14:00 часа консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, както и други партии и коалициите, които не са парламентарно представени за определяне състава и...

Екип на Паралел 43

Незаконно изхвърлена смет гори в Аксаково

Социалните мрежи отново настръхнаха. Този път заради гъстия дим, който се стели над къщите на град Аксаково. Сияна Златева е направила снимки във фейсбук преди да дойдат пожарните екипи и съобщава, че огънят е възникнал преди малко на ул. Извор.    Припомня, че това не...

Екип на Паралел 43Започва продажба на автобусни карти за градския транспорт в Аксаково

ОТ ОБЩИНА АКСАКОВО УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ АВТОБУСНИ КАРТИ ЗА ПЕНСИОНЕРИ, НАВЪРШИЛИ 68 Г. С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО, ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ, ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ, КАКТО СЛЕДВА:  

Екип на Паралел 43

Засега жителите на село Куманово поеха ангажимента да не протестират

Отлага се протестът на жителите на аксаковското село Куманово. Поне засега. Той беше планиран за петък, но след среща с кмета на общината Атанас Стоилов и кметския наместник в селото Атанаска Палашева хората решиха да отложат протеста си с два месеца, съобщава Радио Варна. Ако не видят началото...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.