Ловец засече вълка единак край с. Изворско, умъртвил 5 телета, но не успя да го убие

Вълкът, който преди няколко седмици умъртви 5 телета в семейната ферма на Златина Георгиева в с. Изворско, все още е жив. Ловец от местната дружинка, който причакваше в засада опасното животно, не успя да го застреля.

Екип на Паралел 43

Заради поледица ТИР препречи движението на пътя Варна - Добрич, изтеглиха го

Тази сутрин пътят Варна-Добрич е заснежен и на места заледен. Очевидци ни съобщиха преди минути, че ТИР препречи движението по пътя, в близост до с. Изворско. Вследствие на лошото време лек автомобил пък напусна пътното платно.  

Екип на Паралел 43В Аксаково токът спира заради простотия, а в Девня - от авария

В Аксаково през последните вечери стават странни чудеса. За тях ни алармират в социалните мрежи. Младежи, вървейки по улиците, вероятно добре подпийнали, решават често да си направят майтап със стопаните, като им спират тока.    

Екип на Паралел 43От днес в Аксаково започна продажбата на автобусни карти за градския транспорт

Община Аксаково съобщава, че от днес автобусни карти за учебната 2021 г./2022 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на Община...

Екип на Паралел 43
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.