Държавата дава на община Белослав имот за обособяване на зона за почивка и отдих

Кметът на община Белослав съобщи в социалните медии, че съгласно Решение № 186 от 15 март 2023 г. на Министерски съвет на Република България имот ПИ с идентификатор 03719.501.6202 по КККР на гр. Белослав, община Белослав, област Варна – публична държавна собственост, находящ се в гр....

Екип на Паралел 43


От днес започна записването на желаещи да закупят дърва за следващия отоплителен сезон в Белослав

Общинска администрация Белослав уведомява жителите на град Белослав, че от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. могат да се записват желаещите да закупят дърва за огрев във връзка с предстоящия отоплителен сезон 2023 – 2024 година .  

Екип на Паралел 43


От 1 март променят разписанията на моторен ферибот „Белослав“ и моторен кораб „Белла“ заради удълбочаването на каналите в Белослав

Общинска администрация Белослав уведомява жителите и гражданите на Община Белослав, че във връзка с изпълнението на дейностите, предвидени в обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна – инженеринг“, с възложител ДП „Пристанищна...

Екип на Паралел 43
Община Белослав извършва проучване за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени биоотпадъци

Община Белослав извършва проучване за нагласите на населението за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци. Проучването цели общината да може да кандидатства с проект по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в...

Екип на Паралел 43


Дадоха условна присъда на непълнолетен от Белослав за кражба на автомобил

Деянието е извършено в Белослав през нощта на 3 срещу 4 февруари тази година. Въпросната вечер 16-годишният тийнеджър бил на гости и останал да преспи в дома на свой далечен родственик. 

Екип на Паралел 43

След гонка с полицията задържаха 24-годишен от с. Равна гора, седнал зад волана без книжка и след употреба на наркотици

24-годишен жител на с. Равна гора е бил арестуван за срок до 24 часа през уикенда. Младият мъж не се е подчинил на подаден звуков и светлинен сигнал от служители на РУ Белослав.  

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.