По проект младежи от Белослав преминаха обучение по предприемачество

Представители от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) организираха обучителен курс на младежите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ПГ „Св. Димитър Солунски“ в гр. Белослав. Той се проведе в рамките на проекта „eNEET Rural: Насърчаване на...

Екип на Паралел 43

Патронажна грижа за нуждаещите се в Белослав с подкрепата на ОПРЧР

Община Белослав сключи допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG05M9OP001-2.040-0023-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав” по процедура „Патронажна грижа за възрастни...

Екип на Паралел 43

Авария блокира телефоните в община Белослав

  Чрез социалните мрежи общинската администрация в Белослав уведомява всички, че поради авария в телефонната централа на общинска администрация не работят всички стационарни телефони.  

Екип на Паралел 43

Среднощен екшън герой разиграва полицейска патрулка в Разделна, раздава крушета. Следват белезници и арест

На 25.09.2020 г., около 01:00 ч., в с. Разделна, община Белослав е предприет опит за извършване на полицейска проверка на автомобил „Рено“, съобщават от ОД на МВР.

Екип на Паралел 43


Готовността на образователните институции за новата учебна година обсъдиха в община Белослав

На 10.09.2020 г. в конферентната зала на община Белослав се проведе работна среща с директорите на училищата и детските градини на територията на община Белослав, относно готовността на образователните институции за учебната 2020/2021 година. Срещата се проведе съвместно с общопрактикуващите...

Екип на Паралел 43

Търсят да назначат юрисконсулт в община Белослав

Община Белослав търси да назначи (на трудово правоотношение по заместване на титуляр) лице за заемане на длъжността Юрисконсулт към Общинска администрация – Белослав. Новоназначеният служител ще подпомага дейността на Главния юрисконсулт на Община Белослав.  

Екип на Паралел 43

Задушлива миризма обхвана Белослав. Поставят за седмица мобилна измервателна станция

През последните дни община Белослав е залята от телефонни обаждания и постове в социалните мрежи за наличие на силна и неприятна миризма в града, която се носи във въздуха.

Екип на Паралел 43
Представиха проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“

В община Белослав се проведе пресконференция за представяне на проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020г. и е на стойност 389 700 лв. Бенефициент е община...

Екип на Паралел 43


От днес последната българска подводница "Слава'' става музей

В 9.30 сутринта на 18-ти август - Деня на подводничаря на територията на фирма „Инком“ в гр. Белослав с военен ритуал по случай 66-та годишнина от създаването на Осми отделен дивизион подводни лодки и възстановяването на подводното плаване в България тържествено ще бъде открит музея...

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.