Екопроект предвижда на 15 септември да се почиства езерото в Белослав

Община Белослав се включва в проект, свързан с почистване водите на едноименното езеро. То се е превърнало в емблема на града. Въпреки това, водният басейн е жертва на прекомерното изхвърляне на отпадъци от бита и предприятията.

Екип на Паралел 43

Повредиха машината за закуски на кучета в Белослав

От община Белослав съобщиха, че преди броени дни в градския парк бе поставена вендинг машина за закуски за кучета. За съжаление, автоматът за кучешка храна вече не работи, защото е пълен с камъни и пръчки! "Благодарение на опитите на някои недоброжелатели, са нанесени повреди в...

Екип на Паралел 43

Община Белслав апелира към повсеместно ускоряване на ваксинационния процес във всички населени места

Община Белослав съобщава, че във връзка с писмо на д-р Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването и протокол от заседание на работната група към Областен кризисен щаб – Варна,

Екип на Паралел 43
Община Белослав успокоява хората, че няма аваририя в ТЕЦ Варна, а се вдига повече шум при изключване на 6-ти блок

От община Белослав съобщиха чрез социалните мрежи за постъпили сигнали и запитвания в общинска администрация за нарушаване на обществения ред от страна на ТЕЦ-Варна, в резултат на проведени разговори с ръководството на ТЕЦ-Варна

Екип на Паралел 43


В с. Страшимирово откриват първата по рода си люта дегустационна в България

Първата по рода си люта дегустационна в България ще бъде открита в с. Страшимирово, община Белослав,  на 26 юни от 17 ч. Тя е уникална по рода си, единствена в България и своеобразен завършек на обновения облик на разширеното ни производство, съобщават организаторите семейство...

Екип на Паралел 43


РИОСВ-Варна: Искаме допълнителни анализи по всички компоненти и фактори на околната среда, свързани с изграждането на нов пирс край Белослав

Експертният екологичен съвет на РИОСВ-Варна проведе заседание на което беше разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” с прилежаща акватория на южния...

Екип на Паралел 43

РИОСВ - Варна: Опазването на живота и здравето на хората е над всякакви политически ежби

РИОСВ - Варна е длъжна да се съобрази с всички страни при разглеждане на проекта за пристанище край гр. Белослав. Това съобщи директорът на инспекцията Ерджан Сабайтин. Той отхвърли  твърденията на компания "Газтрейд" АД, че срещу нея се оказва политически натиск, целящ спиране на...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.