Община Белослав запознава жителите с възможностите, предоставяни от Държавна агенция Електронно управление

Община Белослав запознава своите жители с новите възможности, които предоставя използването на електронни административни услуги, предоставяни от Държавна агенция Електронно управление.  

Екип на Паралел 43

На 28 март публично ще обсъждат плана за интегрирано развитие на община Белослав

Община Белослав вече изготви  проект на План за интегрирано развитие на община Белослав за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок до 28.03.2021г.  

Екип на Паралел 43


Тази година община Белослав няма да организира масовия традиционен поход до паметника „Кръста“

Тази година, предвид епидемиологичната ситуация, община Белослав съобщи, че няма да организира масовия традиционен поход до паметника „Кръста“, който се провежда по случай Националния празник на България - 3 март..Общинското ръководство вярва, че всеки ще отбележи паметната дата и ще...

Екип на Паралел 43


Затварят улици в Белослав заради ремонт

Община Белослав съобщи, че от днес 11.02.2021г. / четвъртък/ за срок от 20 дни се въвежда временна организация на движението, поради започване на строително монтажни дейности по улиците: „Хан Аспарух“ от „Велико Търново“ и улица „Плиска“ и части от тях.

Екип на Паралел 43

Община Белослав получи нов училищен автобус

Община Белослав получи от Министерство на образованието и науката нов училищен автобус. Това стана след проведени преговори между двете институции за нуждата от допълнителен транспорт на учениците в района.

Екип на Паралел 43

Бюджетът на община Белослав за 2021 година е в размер на близо 15 млн. лв.

Община Белослав отправи покана за участие в публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2021 г. За тази цел кметът на общината Деян Иванов кани всички заинтересовани страни – общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена,...

Екип на Паралел 43

Изграждат нов център за управление на Фериботния комплекс в Белослав

Координационен център ще бъде построен на пристанищния терминал на фериботната линия за превоз на пътници и автомобили в Белослав. Той ще се намира до чакалнята на фериботния комплекс, каза за Радио Варна кметът на общината Деян Иванов.

Екип на Паралел 43

Община Белослав предоставя нова социална услуга "Асистентска подкрепа"

Община Белослав в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. 

Екип на Паралел 43

Изградиха нова автоспирка в Белослав

От утре, всички пътуващи от и за гр. Белослав по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема, ще могат да се възползват от новата придобивка на гр. Белослав - централна автоспирка. От общинската администрация на Белослав вярват, че като добри стопани,...

Екип на Паралел 43


Анкетират жителите на община Белослав във връзка с проект "План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г."

Община Белослав започна анкетиране на гражданите във връзка с разработването на "План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г." (ПИРО).

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.