Операция за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества е реализирана през вчерашния ден на територията на морската столица, , съобщиха от ОДМВР-Варна. Разследването е проведено от криминалисти, с активното съдействие на колегите им от ГД „Национална полиция“.

В хода на предприетите действия, на територията на Западна производствена зона в града, са установени две оранжерии за отглеждане на растения от рода на конопа, изградени в производствени халета. От първата криминалистите иззели близо 500 растения, достигнали различен стадий на растеж, а от втората – още 175 растения и 65 - под формата на разсад. Помещенията били оборудвани с високотехнологични лампи, системи за климатизация и вентилация, влагоабсорбатори, за растежа на наркокултурата допринасяли и множеството торове и препарати, намерени на място. Установено било и още едно помещение, пригодено за изсушаване на готовата продукция, откъдето са иззети приблизително 20 кг суха тревиста маса – готова продукция.

Задържани са трима мъже, съпричастни към престъпната дейност, на възраст 52, 53 и 54 години, двама от които са с криминални регистрации.

Действията по разследване на случая продължават съвместно с Окръжна прокуратура - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.