Артър Сас – Алберт Айнщайн с изплезен език (1951), 2014 Снимка: nationalgallery.bg, Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwer
Артър Сас – Алберт Айнщайн с изплезен език (1951), 2014

Амeриканският фотограф Сандро Милър и холивудският актьор Джон Малкович пресъздават най-емблематичните образи във фотографията от ХХ и ХXI век в серията "Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията". Изложбата ще бъде открита на 17 февруари в Квадрат 500 в София, съобщава БНР. Тя включва 61 цветни и черно-бели фотографии, в които Малкович се превъплъщава в образите на известни личности.

Преди 10 години Милър решава да осъществи проект, който да отдаде почит на авторите, които повлияват на кариерата му. Избира 35 фотографии, които да възпроизведе. Сред тях са снимката на Ървинг Пен, показваща свития в ъгъла Труман Капоти; Мерилин Монро от Бърт Стърн; образът на мигрантката с деца, уловен от Доротея Ланг; автопортретът с автомат на Робърт Мейпълторп; иконичната снимка на Джон Ленън и Йоко Оно от Ани Лейбовиц; класическата фотография на Даян Арбъс на момчето с играчка ръчна граната; пчеларят на Ричард Аведoн.

"Джон е най-талантливият и творчески неуморим човек, когото познавам. Неговата гениалност не познава граници. Мога да му предложа някакво настроение или идея и само след миг той буквално се превъплъщава в дадения образ пред очите ми", споделя Милър.

Сандро Милър e американски фотограф, двукратен носител на международната награда за фотография на фондация Lucie. През 2014 е удостоен за постиженията му в областта на фотографията като "Международен фотограф на годината", а през 2015 – за серията "Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията". Редица професионални конкурси нареждат Милър сред 200-те най-добри рекламни фотографи в света.

Джон Малкович е смятан за един от най-великите американски актьори на XXI век. В серията "Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията" той демонстрира хамелеонските си способности, влизайки безпроблемно в образите на Алберт Айнщайн, Че Гевара, Джон Ленън и Анди Уорхол. Благодарение на неговия огромен талант и удивителния фотографски подход на Милър, портретите поглеждат с уважение към историята на това изкуство чрез гения на един фотограф и неговия вдъхновител.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.