Снимка: Reuters

Актрисата Джералдин Чаплин, дъщерята на кинолегендата Чарли Чаплин, пристигна у нас, за да представи новия си филм „Лука”, съобщава NOVA TV. Премиерата на лентата, режисирана от Джесика Удуърт, ще се състои в рамките на “София Филм Фест” в събота вечер.

Докато е в България актрисата ще бъде удостоена и с наградата на София на Столичната община. „За мен това означава много! Точно затова дойдох! Макар да съм контузена! Но обещанието си е обещание! Това е голяма чест за мен!”, каза актрисата за отличието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.