Калиграфски интерпретации на стихове от обичаните бургаски автори Христо Фотев, Петя Дубарова, Иван Пейчев, Агоп Мелконян, Стефан Тинтеров, Ваньо Вълчев, Недялко Йорданов, Диана Саватева, Лорис Мануелян, Динко Динков, Калина Тельянова и Яна Вълчева са събрани в изложбата "Морето пише красиво". Тя ще бъде открита утре, 12 януари, с вернисаж от 17.00 до 20.00 часа.

Изложбата е реализирана с творческа стипендия от Национален фонд "Култура" на Маргарита Дончева и представя нейни творби и калиграфски експерименти на ученици от творческото ателие "калИГРАфия", провеждащо се в Регионална библиотека "Пейо Яворов“. В него участваха Айсел Йълмаз, Ваня Тодорова, Диана Фъртунова, Георги Йорданов, Десислава Николова, Елеонора Василева, Жечка Доброволова, Илиана Карамитева, Катя Поповска, Кристияна Владимирова, Христиана Бурмова.

"Поезията на бургаските поети е вдъхновяващият импулс, който предизвиква авторите да създадат своите творчески интерпретации. Калиграфията и поезията са прояви на творческата същност в мига на съзерцанието. Искрени и неподправени, те не търпят условности и излишни движения. Морето е символ на нашата душевност – дълбока, безкрайна, подвижна, люшкаща се в бури и покой. Стремежът на изразяване чрез рисуване на словото е най-близкото и достъпно творческо усещане в съвременния ни свят. Буквеният знак, еволюирал във времето като носител на култура и цивилизация, е универсален образ за интерпретация и търсене на хармония…", споделят творците.

Изложбата ще гостува до 23 януари в изложбена зала на Регионална библиотека "Пейо Яворов“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.