Снимка: БГНЕС

По повод 90-годишнината от рождението на поета Константин Павлов се проведе конференция в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция. Наградата за поезия „Константин Павлов" ще бъде връчена за втора поредна година на 1 април в навечерието на неговия рожден ден в Софийската градска художествена галерия.
Пресконференция по повод 90-годишнината от рождението на поета Константин Павлов

Сред предстоящите прояви през юбилейната година бе и откриването на паметна плоча пред дома на Константин Павлов на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“" 73. Тя е изработена от скулптора Емил Попов.

В момента се събира и подписка за именуване на алея на Константин Павлов в столицата, споделиха журналистът и инициатор на наградата за поезия на името на Константин Павлов Румяна Таслакова, председателят на журито проф. Михаил Неделчев, членовете на журито Мирела Иванова и проф. Александър Шурбанов, както и доц. Георги Лозанов, който е редактор на списание „Лик", посветено този месец на Константин Павлов.

Наградата ще бъде връчена на 1 април в Софийска градска художествена галерия, с участието на актьорите Руси Чанев и Пламен Димов, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.