Варна е домакин на третия международен фотографски салон по подводна фотография. За участие в световния форум се получиха 441 фотографии от 67 автори от 22 държави. До представителната изложба бяха допуснати 27 фотографии, а в отпечатания луксозен каталог влизат 72 фотографии на 55 автора, научихме от организатора на събитието Юлиян Недев.
Домакин на изложбата ще бъде Галерия “Фотосинтизис”. Откриването на събитието ще започне от 17 часа на 23 май с
награждаване на победителите, отличените творби ще останат експонирани в галерията около месец.
Галерия “Фотосинтизис” се намира в центъра на Варна на бул. “Княз Борис I” 64.
Изложбата, ще ни пренесе в тайнството на подводния свят сред екзотични риби, причудливи морски създания и изненадващи подводни превъплъщения на човешкото тяло.
Входът е свободен.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.