Юбилейното XX издание на Празниците на изкуствата „Никола Манев“ се провежда в Чирпан. Богата културна програма, посветена на световноизвестния художник, събира негови почитатели в града.

Детството на големия живописец Никола Манев, който над четири десетилетия живя и твори в Париж, е неразривно свързано с любимия Чирпан. Днес негови родственици и ценители на изкуството му организират богата програма от събития.

От 17.30 часа в къща-музей "Пейо Яворов" ще бъде представена книгата на Исак Гозес, посветена на живота и творчеството на Никола Манев. Ще гостуват още актрисата Татяна Лолова и журналистът Георги Тошев, съобщи заместник-кметът Марияна Кривошапкова.

"Ще представим традиционният празничен концерт. Ще участват Илина Михайлова, Диян Дачков - оперни певци". По традиция тази година ще бъде връчена награда - картина на Никола Манев на изявен български творец.

Снимка: агенция "БГНЕС"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.