Със стихиен заряд на музиката Миро представя „Огън“ като аудио и в официалните си платформи.
https://www.youtube.com/watch?v=1tig62SaOZY
„Огън“ е песен, родена в сън на Миро:
„На 10.01.2020 в 16:08 ч. сънувах тази песен и се събудих да я запиша. Бях в Северния полярен кръг с координати 69° 39′ 15.84″ N, 18° 47′ 34.8″ E. Запазих оригиналната тоналност “Ре” от съня ми.“
Миро представи „Огън“ на ГМН на БГ Радио на 4 юли, на сцената на „Античен театър“ Пловдив.
Песента ще бъде включена в предстоящия албум на артиста „Мироглед“.
Миро – „Огън“
Музика – Мирослав Костадинов
Текст – Мирослав Костадинов
Аранжимент – Искрен Тончев
Продуцент – Emma Music
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.