Снимка: БТА

За периода 13.01.- 19.01.2023 г. са станали общо 37 катастрофи, от които 7 тежки, с 11 ранени и 30 с материални щети, съобщиха от ОД на МВР - Варна. Контролните органи по пътищата са установили 10 случаи на управление на МПС след употреба на алкохол, а 6 от водачите са отказали да бъдат проверени.

Други 5 са хванати след употреба на наркотични вещества зад волана.

За отчетния период бяха хванати други 19 нарушители, които шофират без да притежават документ за правоуправление или са спрени правата им като такива от полицията. На 361 водачи от Варна и областта са връчени наказателни постановления по ЗДвП.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.