При специализирана полицейска операция по противодействие на конвенционалната престъпност, която се проведе под наблюдението на прокуратурата днес в община Аврен, около 11:00 ч. в с. Равна гора е установен и задържан 77-годишен чужд гражданин, обявен за издирване от Интерпол с червен бюлетин. ова съобщиха от ОД на МВР - Варна и уточниха, че лицето е обявено за издирване в началото на март 2021 г. за извършени полови престъпления.

В специализираната операция днес участваха и контролни органи от Регионална дирекция по горите – Варна и ЕРП – Варна. При специализираните проверки на полицията бяха открити и редица други напушения.

Едно от тях е свързано с неправомерно присъединяване на 4 къщи в с. Аврен към електропреносната мрежа, с което е създадено условие за непълно отчитане на потребената електроенергия. По случаите са образувани досъдебни производства.

В село Синдел, съвместно със от служители на Регионална дирекция по горите, са проверени 3 обекта, при което са съставени са 6 акта и 3 бр. констативни протоколи по Закона за горите.

При операцията служителите от ОД на МВР - Варна провериха 225 лица и 165 МПС. Задържани и профилактирани са 6 лица с криминални прояви. Съставени са 9 фиша и 3 АУАН по ЗДвП и 1 АУАН по Закона за българските лични документи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.