В социалните мрежи кметът на община Девня Свилен Шитов съобщи, че е поел благородна инициатива.

“Заедно с моята заместничка Донка Йорданова и секретарят на общината Елка Драгулева, имахме удоволствието да посетим домовете на деца от Девня, които ще бъдат в първи клас. Всички 45 малчугани, които ще прекрачат школския праг за първи път, получиха раници с пълни комплекти учебни пособия, помагала и тетрадки.

По време на посещенията имах възможността лично да препитам няколко от бъдещите ученици. С радост мога да заявя, че те се справиха отлично с поставените от мен задачи. Пожелавам на всички първолаци от общината много успехи, жажда за знания, забавления и нови приятелства. Мили деца, бъдете здрави и нека 15-ти септември да бъде най-вълнуващият ден за вас, защото всичко започва от знанието!

Напред науката е слънце!”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.