През новата учебна 2020-2021 година ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в девненския кв. Повеляново няма да бъде затворено. Това съобщи кметът на община Девня Свилен Шитов, който преди броени дни проведе среща с родители на децата, които учат там.

Той увери, че сградата на ул. „Мусала“ № 2 няма да затвори врати, както много училища в страната, въпреки влизането на учебното заведение под шапката на СУ „Васил Левски“. Това бе потвърдено и от началника на РУО - Варна Венцеслава Генова, с която кметът също разговаря след петъчната среща с разтревожените родители. По думите му, Генова е дала уверението си, че учебният процес там ще продължи.

До края на тази седмица се очаква представители на ОУ „Васил Левски“ в града, заедно с представители на общинската администрация, да обходят всички адреси на децата в удобно за родителите време. Кметът Шитов допълни, че ще организира още една обща среща, за да се уточни точния брой на учениците и начина им на записване.

Очаква се на всички родители да бъдат изпратени и нови уведомителни писма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.