Заради ситуацията с COVID-19 някои държави въведоха нови изисквания за влизане на тяхна територия за български граждани. Информацията е динамична и се променя непрекъснато.

Какво обаче трябва да знаем, ако планираме пътуване?

АВСТРИЯ

От 27.07.2020 г. (понеделник) за български граждани, както и за всички други граждани на ЕС, които пристигат от България е задължително следното:

При влизане в Австрия от България лицата трябва да представят медицинско удостоверение (на немски или английски език) относно здравословното им състояние и отрицателен PCR тест за коронавирус.

бъдат представени тези документи, лицата се поставят в 10-дневна домашна карантина или карантина в подходящо място за настаняване. В случай на прекарване на карантина в подходящо място за настаняване, следва лицето да представи потвърждение за наличността на такова място за настаняване, разходите за което са за сметка на пътуващия. Горепосочените обстоятелства, както и задължението да не се напуска мястото на карантината в рамките на следващите 10 дни, се потвърждават със собственоръчния подпис на пътуващия. Карантината може да бъде прекратена преждевременно с представянето на местен отрицателен PCR тест.

В случай, че на пътуващите не им е било възможно да си направят PCR тест в България, то в рамките на 48 часа от влизането им на австрийска територия се задължават, на собствени разноски, да си направят такъв тест в Австрия. До представянето на негативен резултат от теста лицата се задължават да са под домашна карантина или карантина в подходящо място за настаняване. Поемането на тези задължения се потвърждава със собственоръчния подпис на пътуващия.

Продължава да важи безпроблемният транзит през страната, за който не се изисква представяне на PCR тест, но при условие, че няма междинно спиране в Австрия и напускането на страната е гарантирано.

Само за лицата, които живеят в Австрия или имат статут на пребиваващи, но към датата на влизане в сила на тази наредба се намират извън австрийска територия, до 00:00 ч. на 1 август 2020 г. все още ще са в сила старите разпоредби за влизане в Австрия.

ГЪРЦИЯ

Гърция въвежда изискване за задължителен отрицателен тест за COVID-19 за пристигащите със самолет от България и Румъния от вторник, 28 юли 2020 г. Тестът трябва да е извършен до 72 часа преди влизането им в Гърция.

Само пътници, които имат сертификат за отрицателен PCR-тест, ще бъдат допускани в Гърция. Сертификатът за отрицателен резултат от проба за коронавирус трябва да бъде издаден на английски език и да съдържа трите имена и номера на паспорта (лична карта) на пътника. Сертификати, които не отговарят на тези критерии, няма да бъдат приемани. Фалшифицирането на сертификат се наказва от гръцкото законодателство.

Тестовете за коронавирус ще бъдат признавани, ако са направени в национални референтни лаборатории, национални здравни лаборатории или частни лаборатории, които са акредитирани от съответните национални органи по акредитация (не непременно специално за COVID-19).

Мярката не се отнася за гръцките граждани, гражданите с постоянно пребиваване в Гърция и пътуващите по съществени професионални причини.

Във вторник - 28 юли, и сряда - 29 юли, пътниците, които не са имали време да бъдат тествани преди пътуването си, ще бъдат тествани от гръцките власти при пристигането си в Гърция.

В сила остава изискването към гражданите, които пътуват със самолет за Гърция, да попълнят предварително в срок от минимум 24 часа преди пристигането електронен формуляр за локализация на пътници (PLF), генериращ QR код, който представят на гръцките власти при влизане в страната.

Към момента няма промяна в изискванията за преминаване на сухопътните граници между България и Гърция. Пътуващите към Гърция през сухопътна граница, независимо от тяхното гражданство, също задължително преди пристигането си попълват в срок от минимум 24 часа преди влизането електронен формуляр за локализация на пътници (PLF), генериращ QR код.

Туристите могат да преминават само през ГКПП "Кулата-Промахон" със сертификат за негативен резултат от PCR-тест, издаден в рамките на 72 часа преди преминаване на границата.

До 4 август влизането и излизането от Гърция на гръцки граждани, на притежатели на разрешително за пребиваване в Гърция, на граждани, чието основно местоживеене е в Гърция, на товарни камиони за превоз на стоки, както и на граждани, пътуващи по изключително наложителни служебни/бизнес пътувания (което се доказва с подходящите документи), е разрешено единствено през ГКПП „Кулата- Промахон“ и ГКПП „Маказа-Нимфеа“.

ИТАЛИЯ

Италия въвежда задължителна 14-дневна карантина за пристигащите от България и Румъния от 00:01 ч. на 25.07.2020 г. Това важи и за пътници, които са пребивавали или са преминавали транзитно през тези държави в рамките на последните 14 дни преди пристигането им в Италия.

ДАНИЯ

От 23 юли 2020 г. от 16.00 ч., датските власти въведоха нови ограничителни мерки за пътуващите от Република България към Кралство Дания. Всички пристигащи от България ще бъдат посъветвани да останат по домовете си в продължение на 14 дни. Лицата, пристигащи от България, няма да бъдат допускани на територията на Дания, освен ако нямат „уважителна“ причина: роднинска връзка, работа, следване и бизнес пътувания.

ЧЕХИЯ

От 20 юли се въвежда задължение за българските работници, завръщащи се в Чешката република, да представят негативен PCR тест за COVID-19. PCR тестът ще трябва да бъде направен в Чехия, след осъществяване на контакт с регионалната здравна служба.
Въведените мерки не се отнасят за туристически посещения на български граждани.

ЛИТВА

От 17 Юли Литва забранява влизането на своя територия на български и чуждестранни граждани, пристигащи от България. Литовските граждани, които се завръщат от България в Литва, подлежат на 14-дневна изолация.

В забранителния списък на Литва се поставят държави, в които броят на новозаболелите надвишава установения от местните власти праг от 25 нови случая на 100 000 души население за 14-дневен период.

ЛАТВИЯ

Пътуващите от България лица, независимо от тяхното гражданство, се поставят под задължителна карантина в Латвия.

НИДЕРЛАНДИЯ

Считано от 16.07.2020 г., нидерландските власти въвеждат силно препоръчителна 14-дневна карантина в домашни условия за гражданите, пристигащи от Република България в Кралство Нидерландия. Също така, не се препоръчват пътувания до България с цел туризъм, с оглед на влошаващата се епидемиологична обстановка в страната по отношение на COVID-19.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Българските граждани влизат в Босна и Херцеговина с отрицателен тест за COVID-19.
От 15.07.2020 г. се разрешава влизането на територията на Босна и Херцеговина на граждани на държавите-членки на ЕС при условие, че пред граничните власти бъде представено удостоверение за отрицателен тест за COVID – 19, извършен през последните 48 часа преди влизането. Същите условия се прилагат и по отношение на всички граждани притежаващи многократна шенгенска виза.

УНГАРИЯ

Считано от 15.07.2020 г. правителството на Унгария въвежда класификация на държавите, според която те могат да бъдат „червени“, „жълти“ и „зелени“, в зависимост от епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19. България е поставена в списъка с „жълти“ страни от ЕС.

На лицата, пристигащи в Унгария от „жълти“ страни, ще бъде извършена здравна проверка на границата и те ще бъдат поставени под 14-дневна карантина, освен ако не представят два последователни отрицателни коронавирусни теста, тип SARS-CoV-2, снети през 48 часа в рамките на предходните 5 дни. Карантината им ще може да бъде прекратена след единичен отрицателен тест за коронавирус.

Категоризацията на държавите ще се преразглежда периодично.

НОРВЕГИЯ

България остава в „червения списък“ за пътуване до Норвегия.

Страната ни попада сред държавите от зоната на Европейското икономическо пространство и Шенгенското пространство, до които норвежкото Министерство на външните работи все още съветва да не се пътува и които са поставени в т.нар. „червен списък“. Всички, влизащи на територията на Норвегия от държави от „червения списък“, се поставят под домашна карантина за 10 дни.

Влизане на територията на Норвегия се допуска за следните категории български граждани: постоянно пребиваващи в страната; които имат регистриран договор за работа с норвежки работодател; които са самонаети, имат бизнес или планират да открият собствен бизнес в страната; които притежават недвижим имот в Норвегия; роднини на постоянно пребиваващи в Норвегия, когато посещават:
• съпруг/съпруга
• партньор с доказано съжителство от поне две години или с общи деца
• родители
• баби и дядовци
• деца и внуци от всички възрасти
• братя и сестри, само ако пътуващият е на възраст под 18 години
• годеници, ако планирате да сключите брак след влизане в Норвегия.

РУСИЯ

Считано от 15 юли т.г. Руската федерация отменя задължителната двуседмична изолация за пристигащите в страната. На чуждестранните граждани при влизане в страната е необходим документ на руски или английски език с отрицателен тест за коронавирус, извършен в рамките на три дни преди пристигането им на територията на Руската федерация. В случай, че пристигащите не представят такъв документ, е необходимо в срок до три дни същите да бъдат подложени на тест на руска територия.

БАХРЕЙН

От 21 юли всички пристигащи в Кралство Бахрейн са задължени да си направят лабораторен тест за COVID-19 на собствени разноски, когато пристигнат на международно летище „Бахрейн“. Стойността на теста е 30 бахрейнски динара и може да се плати, чрез приложението „Be Aware Bahrain Together against Corona-Covid 19”, преди качване на самолета, както и на платформи на самото летище, които позволяват картови разплащания и такива в брой. Изключение правят пътуващите с дипломатически, служебни или ООН паспорти, както и членове на официални мисии пристигащи в Кралство Бахрейн.

МАРОКО

Българските граждани, които имат право на постоянно или дългосрочно пребиваване в Кралство Мароко и възнамеряват да пътуват до там, следва да имат предвид следната информация:

- По отношение на лица, които възнамеряват да пътуват до Мароко с автомобил през пристанищата на гр. Сет (Франция) и гр. Генуа (Италия), чиято валидност на теста е с по-кратък срок от времето на пътуването, ще бъде извършен допълнителен PCR тест на борда на ферибота, с който пристигат;

- Поради изключителния характер на разрешените полети за/от Мароко, компенсация между авиокомпаниите е невъзможна от правни и практически съображения. Следователно за валидни ще се признават само билети, закупени от Royal Air Maroc и Air Arabia;

- Деца под 11-годишна възраст са освободени от PCR тест;

- Мароканските граждани, пребиваващи в чужбина, чуждите граждани, които са с постоянно или временно пребиваване в страната, и мароканските студенти, записани в университети в чужбина, могат да напуснат националната територия на Кралство Мароко по същите морски и въздушни маршрути, по които са пристигнали.

Данните са от сайта на МВнР и са валидни към 27.07.2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.