Ситуацията с наличността на антибиотици в аптеките постепенно се нормализира. Голям брой от липсващите видове се намират в складовете на едро. Това съобщи за Българското национално радио Николай Костов от Съюза на собствениците на аптеки. Остава проблемът с липсата на няколко вида инсулин и други медикаменти за хората с диабет.

Антибиотици за възрастни на различни фирми вече стигат до аптеките, разказа Николай Костов. При детските антибиотици също има раздвижване в количествата.

"Същата е тенденцията, макар и по-бавна, защото са по-ограничени по принцип като лекарствени форми. Някои от суспензиите Азитромицин дойдоха. Има и цефалоспорин в по-голяма степен, така че може да се каже, че се нормализират нещата с антибиотиците постепенно".

Запаси в аптеките има и от групите антибиотици, изписвани миналата зима за лечение на Cobid-19 – като кларитромицини и клиндамицини. За диабетно болните остава трудно снабдяването с определени лекарства, чиято липса продължава.

"Четири или пет инсулина, които липсват, някои перорални антидиабетни лекарства и такива, които са парентерални, например като оземпика, който стана доста популярен. Това продължава да е проблем.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.