Грипната епидемия в област Добрич е отменена, съобщават от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, цитирана от „24 часа”. Мотивите са, че заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания /ОРЗ/ в областта показва спад спрямо предходната седмица.

Лекарите от лечебната мрежа подават информация за понижаване търсенето на медицинска грижа за грип и грипоподобни заболявания, добавят още от РЗИ.

Отменят се всички противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и ОРЗ на територията на област Добрич.

От 26 януари. всички преустановени дейности се възстановяват в нормален режим на работа. Независимо от това, от РЗИ-Добрич, препоръчват да се избягва по възможност събирането на много хора на едно място, да се носи защитна маска на места със струпване на хора, да се спазват правилата за лична хигиена и дезинфекция, при симптоми на грип или ОРЗ да се търси лекарска помощ, болните да остават вкъщи и да не се самолекуват. Грипната епидемия беше обявена за периода 20-25 януари.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.