Корабът се намира на един от плаващите докове на кораборемонтния завод. Пристигнал е за ремонт преди повече от месец. По думите на моряците, преди седмица са били на дискотека, като най-вероятно са се заразили там. Почувствали са се зле и са преведени за лечение във ВМА-Варна. Констатирана е коронавирус инфекция и при тримата.

Екипажът е предимно от руски и филипински граждани, заявиха запознати. Преди дни започна тестване на всички контактни лица на заразените. Според “Днес+” установени са трима служители от кораборемонтния завод, заразени с вируса, като един от тях вероятно е внесъл заразата в предприятието, тъй като той е не е имал никакви преки работни отношения с моряците от екипажа на кораба. След всичко това администрацията на завода издигна жълт флаг над плавателният съд, т.е. той е поставен под карантина.

Директорът на завода е наредил масови тествания на служителите в КРЗ "Одесос". Същевременно от РЗИ-Варна продължават с установяване на контактни на заразените лица.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.