Броят на регистрираните нови случаи за последното денонощие е 8, показват данните, публикувани в Единния информационен портал.

За сравнение в неделя имаше 2 заболели, в събота също двама.

Направени са 757 теста, като от тях 23 са PCR (0 заразени), а 734 са антигенни тестове (8 заразени).

За сравнение в неделя направените тестове бяха 124, в събота - 177.

През изминалия ден няма починали от коронавирус. Общият брой на жертвите остава 38 748.

Заболелите у нас са 1 340 014. Активните случаи са 8 156.

Хоспитализирани са 127, 20 са в интензивно отделение.

За последното денонощие има 2 поставени ваксини.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.