Търсят кой да достави резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на Центъра за спешна и медицинска помощ във Варна. Това става ясно от обявената обществена поръчка, чиято прогнозна стойност е 110 хил. лева без ДДС, научи Moreto.net.

Частите са както за санитарните автомобили, предназначени за оказване на спешна помощ, така и за други коли от автопарка на центъра. Линейките, за които ще служат резервните части, са 14. Това са старите автомобили, с които разполага центърът и които все още служат за обслужване на адреси при нужда. Повечето от тях са от годините 2008 – 2009. Най – активно на всичките 22 медицински екипа служат 22 линейки, придобити през 2019 година по проект с европейско финансиране. Те все още са в гаранция. Някои от тях вече са на 150 хил. км, а препоръчителният пробег за подмяна е 300 хил. км. Това каза за Moreto.net директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д - р Мая Рашева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.