Хора с увреждания и пациенти с редки заболявания се събраха в 10 часа днес пред сградата на РЗИ във Варна. Те се включват в днешния национален протест под надслов „Нищо за нас, без нас!“. Демонстрации са насрочени пред сградите на здравните инспекции в големите градове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Ямбол, Шумен, Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, а в Русе – пред местния ТЕЛК. В София хората се събират в 9,30 часа на площад „Независимост“.

Пациентите с увреждания настояват за промени в Наредбата за медицинска експертиза и право на достоен живот. Сред конкретните искания са обезпечаване на нуждата от протезиране на коленна и тазобедрена става по каса и високотехнологична лаборатория за изследване на редки генетични болести. Недоволните ще внесат декларация с 11 искания в Министерския съвет и Министерството на здравеопазването.

Това е втори протест на хората с увреждания от началото на годината. На 10 януари те протестираха пред Министерския съвет и настояха да се върнат правилата за определяне на процент инвалидност от 2018 г., да не се спират инвалидните пенсии и помощи на хората с изтегли ТЕЛК решения, докато чакат ново преосвидетелстване.

Снимки: Пламен Гутинов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.