България е на първо място в Европа по тютюнопушене сред 11-годишните и 15-годишните деца и на второ място при 13-годишните. Това показва проучване на Световната здравна организация в 45 държави на Стария континент. То бе оповестено в Световния ден без тютюнопушене, който отбелязваме всяка година на 31 май по инициатива на СЗО, предаде БНР. Момичетата у нас пушат повече от момчетата, което според СЗО, е проблем от националната сигурност.

26% от 11-годишните у нас пушат. Същата е картината при 15-годишните момчета. Момичетата на 15 години с този порок са 38 на сто, съобщи д-р Михаил Околийски, представител на офиса на СЗО за България. "България е уникална страна с това, че момичетата пушат повече от момчетата, което според СЗО е проблем от националната сигурност, защото засяга пряко демографското развитие на страната", коментира той. Според него във връзка с тази тревожна статистика българското правителство трябва да забрани всякакви форми на реклама, промотиране и спонсорство на тютюневите изделия. Необходимо е и въвеждане на здравно образование за децата в училищна и предучилищна възраст, смятат още експертите.

„Изследването на СЗО е поредното, което нарежда родните ученици на челни места по вредни навици. Международно проучване, огласено през 2017 г. също показа, че учениците ни са "отличници" по секс, цигари и алкохол.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.