Снимка: 24 часа

„Гласувах за народни представители, които разбират истинските проблеми и ще защитават истинските интересни на хората“. Това заяви служебният министър-председател Гълъб Донев, който гласува в 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ София.

Той изрази надежда за висока избирателна активност.

„Дано партиите са успели да мотивират повече избиратели да излязат. Дано имаме Народно събрание, което да има висока представителност“, подчерта той.

„Надявам, се че изборите, които от години наред се провеждат в България, са честни, но не трябва да са чести“, каза още служебният премиер, цитиран от „Tribune.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.