България навлезе в нова политическа фаза. Днес беше поставено началото на предизборната кампания за предсрочните избори за 49-ото Народно събрание. За пети път през последните две години избирателите ще отидат до урните, за да изберат новите 240 депутати. От МВР съобщиха, че вече има и първи сигнали за купуване на гласове.

На националния празник беше поставено началото на поредната предизборна кампания, която да изведе страната от спиралата на политическата криза, пояснява NOVA TV. Вече са ясни част от параметрите за изборния ден. Със свое решение ЦИК определи сумата от над 12 млн. лева за осигуряване на машините за гласуване, софтуера, транспортирането им и техническата поддръжка в деня на изборите.

Видеонаблюдението и видеозаснемането при броенето на бюлетините и отчитането на гласовете, ще се извършва с телефони, става ясно от договор между Министерството на електронното управление и „Информационно обслужване”. За осигуряване на устройствата и целия процес, Министерският съвет одобри финансиране от още близо 6,5 милиона лева.

А вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че още със старта на кампанията има образувани първи досъдебни производства за купуване на гласове. Именно на МВР се пада задачата да осигури безпроблемно и честно протичане на предсрочните избори.

„С връщането на хартиената бюлетина активността на тези, които искат да купуват избори, се увеличава многократно. Нашата активност също ще бъде значително по-висока, вниманието ще бъде по-голямо”, заяви Демерджиев.

Със старта на предизборната кампания вече са образувани и първите досъдебни производства срещу подготовка за купуване на гласове.

„Имаме сигнали имаме и първите образувани досъдебни производства. Но тъй като по тях текат най-различни мероприятия, ще спестя подробности. Има и партии, но ще спомена, когато има осъдителни присъди и споразумения”, поясни вътрешният министър и добави, че и  на тези избори, оказва се, осигуряването на машинният вот е бил под въпрос. И постави приоритети:  „Да се обезпечи на първо място машинния вот, защото имаше опасност и това да не се случи. На второ място да се обезпечи записването и излъчването на самото броене”.

От решение на ЦИК става ясно, че и на тези избори машините за гласуване, софтуерът и поддръжката ще бъдат отговорност на фирмата „Сиела норма”, след като предоставената от тях оферта е одобрена от избирателната комисия.

„Процедурата беше на договаряне, без предварително обявление. Първоначално предложената от участника обща сума беше за 10 милиона 190 хиляди лева без ДДС. В процеса на преговорите беше направена договорка за намаление със 100 000 лв.”, заяви Емил Войнов, член на ЦИК.

В чужбина също ще може да се гласува с машини в секции с над 300 избиратели. Но зад граница при отчитането на изборните резултати няма да има видеонаблюдение и видеозаснемане, така както при подвижните урни, секциите в болници, домове за стари хора, в затворите и арестите.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.