Партията на Красимир Каракачанов ВМРО няма да се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 2 април, макар да се регистрира за участие в тях, съобщи „24 часа”.

Вместо това ще ги бойкотира с кампания, че участието в тях е безсмислено, защото "когато чужди посолства и маргинален вот диктуват българската политика, единственият избор е бойкот".

Това решение е взел Изпълнителният комитет на ВМРО.

Мотивите са подробно разписани в декларация, която беше приета на последното заседание на ръководния орган на партията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.